Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem tanácsülései, 1935-1936

1935. szeptember 30. I. rendes ülés

126/1935-36.etsz. Jegyzőkönyv felvétetett Szegeden, a m.kir. Ferencz József-Tudomány­egyetem Tanácsának 1935,évi szeptember hó 30.-án tartott I.rendes üléséről. Jelen vannak: Elnök: Dr.Ditrói Gábor az egyetem Rectora, Dr.Kiss Albert az egyetem Prorectora, Dr.Túry Sándor Kornél a jog- és államtudományi kar-, Dr.Issekutz Béla az orvostudományi kar-, Dr.Zolnai Béla a bölcsészet-, nyelv- és történet­tudományi kar- és Dr.Géléi József a mathematikai és természettudományi kar Dékánjai; Dr.Iványi Béla a jog- és államtudományi kar-, Dr.Fógel József a bölcsészet-, nyelv- és történet­tudományi kar- és Dr.Győrffy István a mathematikai- és természet­tudományi kar Prodékánjai. Igazoltan távol: Dr.Szent Györgyi Albert az orvostudományi kar Prodékánja. Jegyzőkönyvet vezeti: Dr.Nyakas János egyetemi tanácsos, tanács jegyző. Az elnöklő Rector üdvözli a megjelent tanácstagokat és felkéri ő- ket, hogy - mielőtt a Tanács felelős­ségteljes munkájához hozzákezdene - mondják el a Magyar nemzet mindennapi imáját, a "Magyar Hiszekegy"-et.

Next

/
Oldalképek
Tartalom