Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem tanácsülései, 1932-1933

1932. szeptember 9. jegyzőkönyv rektori hivatal átadásról

1 13-1932/35. etsz. Jegyzőkönyv felvétetett a magyar kir. Ferencz József-Tudományegyetem Rectori Hivatala átadása alkalmával 1932.évi szeptember-hó 9.-én. Jelen vannak: Dr.Veress Elemér egyetemi ny.r.tanár, Prorector Dr.Schmidt Henrik egyetemi ny.r.tanár, e.i.Rector Jegyzett: Dr.Pettykó János egyetemi főtanácsos. 1. Dr.Veress Elemér egyetemi ny.r.tanár, prorector a Rectori Hiva­talt átadja Dr.Schmidt Henrik egyetemi ny.r.tanár, e.i.Rectornak. Dr.Schmidt Henrik egyetemi ny.r.tanár, e.i.Rector a hivatalt át­veszi . K.m.f. egyetemi ny.r.tanár, prorector, mint átadó. egyetemi ny.r.tanár, e.i.rector, mint átvevő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom