Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem tanácsülései, 1921-1922

1921. szeptember 27. I. rendes ülés

1 188 etsz Iktatószáia:-------------­1921/22. Jegyzőkötyv, felvétetett Szegedet 1921.évi szeptember hó 27.-ét d.e. 10 ó- rakor a m. kir.Kerete József tudotátyegye te® Tatácsátak 1921/22 tatévi I. retdes üléséről. Jelet voltak: Dr. Meiyhárth Gáspár e.i.Rector eltöklete alatt 4. dr. Tóth Károly a jog- és álla»||üdomáiy i kar e.i. Dékátja, z dr. Veszprémi Dezső,az orvo studonaátyi kar e.i. ” " , ^dr. Márki ^átdor,a bölcsészet- tyelv és törté te ttudomáiyi kar e . i^Dókát j a, S dr. Riesz Frigyes, a nathematika és term^ud.kar e.i. " , /'dr. Szatdtter Pál, ty. r. tatár. Jegyzett : dr.Vitczi Károly egyetemi Sltök meleg szavakkal üdvözli fogalmazó. / a Tatács tagjait az Egyetem uj otthoiábai tartott első retdes ülései.Megeralékezik az uj elhelyezéssel járt meházségekről. A törvéiyho-a- zás bölcsessége,a kormáty s főkéit a kultusz- koraaáiy jóitdulata biz­tosították szegély hazáikba» egy etetőik feaimaradását. Kéri a Tatács tagjait,hogy e aehéz időkbe» támogassák jóakarattal törekvéseit s ezzel hatváiyozzák meg csekély erejét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom