Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem tanácsülései, 1920-1921

1920. október 4. I. rendkívüli ülés

Bp. 175-1920/21. efss. ~~ * JEGYZŐKÖNYV —----------- ---------------- -------------------------------- ---­r fölvétetett a kolozsvári n.kir. ferencz-József Tudományegyetem takácsá­nak 1920. évi október h; 4.-én tartott I. rendkívüli üléséről. ’ Jel e n v oltok : Dr. Menyhárth Gáspár, rector h. elnök, Dr. Boér Elek, dékánhelyettes Dr. Déssi Lajos, prodékán, Lechner Károly, " " Apáthy István, dékánhelyettes. Jegyzett: Dr. Szenior Jenő, tanácsjegyző. Bp. 91-1920/21- etsz. Elnök beje­lenti, hogy Dr. Schneller István prorector szabadságidőt kért és Tá­volléte tartamára a Hatósági szer­vezet és JJgy rendtartás1/ idevágó rendelkezése értelmében átvette az egyetem vezetését és ebből az alka­lomból kéri a tanácstagokat, hogy felelősségteljes állásában 1>ÖI€$ \ / tanácsaikkal jóindulatú támogatás­ban részesíteni szíveskedjenek. Ez­zel az ülést megnyitván, bemutatja Szeged szab.kir, város polgárne^tsfének

Next

/
Oldalképek
Tartalom