Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Matematikai és Természettudományi kar tanácsülései, 1936-1937

1936. december 3. III. rendes ülés

Jegyzőkönyv, Felvétetett a Gyógyszerészképző Bizottság 1936. évi december hó 3.-án a Gyógyszertani Intézet könyvtár szobájában tartott III. rendes üléséről. Jelen vannak: Dr. Iseeknt* Béla egyetemi ny.r. tanár, a Gyógy tér ésiképsó Bizottság «*lnoke, Dr. yr.ffy István egyetemi ny.r.tanár,a Gyógyszerészképző Bizottság alelnöke Dr. zM to't!*ry Zsigmond egyetemi ny.r.tanár,a Math, és Term.Tudományi Kar e.i. Dékánja, továbbá Dr. Géléi József egyetemi ny.r.tanár, Dr.Frölioh Pál agyéte. i ny.r.tanár, Dr. Kiss Árpád eüy«teii ny.r.tanar, Dr. Lörincz Ferencz egyetemi nyilv.rk.tanár, Dr.Dávid Lajos egyetemi c.rk.tanar,Dr, Kőazeghy Dénes egyetemi magántanár, és Dr. Tttkfcts Sándor egyetemi magán­tanár a Bizottság jegyzője mint rendes tagok, A Sezegedi Gyógyszerész Testület képviseletében Temesváry József gyógyszer­ük rtul&j Ionos, országos elnök, és Borbély József gyógyszert^rtulajdonos, szegedi elnök mint rendkívüli tagok. Távolmaradását kimentette Dr. Szent-Györgyi Albert egyetemi ny.r.tanár,aki képvislietével Dr. Köszeghy Dénes egyetemi magántanárt bizta meg. Elnöki tisztet Dr. Iasekutz Béla egyetemi ny.r.tanár a Bizottság elnöke látja el. Az Elnök üdvözli a Bizottság tagjait s közli, hogy a Bizottságot Dr. Szentpétery Zaigmond egyetemi ny. r.tanár, a Math, és Term. Tud.Kar eil. Dékánja javaslatira hivta Össze,ki szük­ségesnek véli, hogy a dec. hó 10.-én kezdődő Országos Felsőoktatási Kongres- auson az Egyetem képviseletében részt vevő Professorok között a Gyógyszerész­képzés ügyében már előzőleg egységes álláspont alakuljon ki. Az Elnök in-

Next

/
Oldalképek
Tartalom