Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Matematikai és Természettudományi kar tanácsülései, 1918-1919

1919. április 29. III. rendes ülése

i A Jegyzőkönyv. a Kolozsvári magyar Tudományegyetem Mathematik»! és Természettudo­mányi Karának 1919.évi április hó 29-ón tartott,1918/19.tanévi Ill­ik rendes üléséről. Jelen vannak: Dr.Fabinyi Rudolf ny.r.tanár,e.i.dékán el­nöklete alatt: Dr.Szádeozky Gryula,Dr .Riesz Frigyes ,Dr .Györffy István, Dr.Pfeifier vóter ,Dr.Haar Alfréd ny.r.tanárok,Dr.Ruzitska Bóla,Dr. pogány Béla ny.rk.tanárok,Dr.Szóky Tibor o.ny.rk.tanár,Dr.Páter Béla magántanár.­Távol vannak:Dr*Apáthy István ny.r.tanár és Dr.Ortvay Rudolf ny.rk.tanár.­50., Elnöklő Dókán bemutatja a múlt rendes ülés óta következő számok alatt érkezett miniszte­ri rendeleteket: Távirat 196-1918/19 mttk.sz. 2147 954/918.tLV. . 214 tt tt 216054 tt tt 215 rt tt 257561 // tt 216 tt tt 257521 tt tt 224 tt tt 256055 tt tt one *-> KJ tt tt 177159 tt tt 226 tt tt 175124 tt tt 255 tt tt 51590 tt tt 254 tt tt 84155 tt tt 255 tt tf 94994 tt tt 256 tt tt 115779 rt tt 257 tt tt 128047 t/ tt 258 tt tt 197112 tt tt 259 tt tt 211759 tt tt 260 tt rt 216046 tt tt 261 tt tt 219629 tt tt 262 tt tt 220475 tt tt 265 tt tt

Next

/
Oldalképek
Tartalom