Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Matematikai és Természettudományi kar tanácsülései, 1915-1916

1915. október 7. I. rendes ülése

1 J egyzőkör£/v. A kolozsvári rtr.kir .Foren oWazsef Tudományegyetem mathematikai és természettudományi karának 1915.évi október hó 7-én tartott 1915. tóo T6-ibanfévi I.-ső /első/ rendes üléséről. jelenvannak:Dr.Fabinyi Rudolf ny.r.tanár e.i.Dékán elnöklete alatt:Dr.Apáthy István,Dr.Szádeczky Gyula,Dr.Klug Lipot,Dr.langl Károly ,Dr.Riesz Frigyes.Dr.GYorffy István ny .r. tanárok,Dr.pfeif­r» fer Péter,Dr. Has.,r Alfréd,Dr.Ruzitska Béla ny.rk.tanárok,Dr.Széki Tibor magántanáréit. Távol vanflak:Dr.Farkas Gyula ny.r.tanár,Dr.Páter Béla m.tanár » másirányú elfoglaltság miatt. Elnökié Dékán üdvözli a kar tagjait,sikeres dékáni működé­séhez a kartársak támogatását kéri. Ezután bemutatja a múlt tan- év utóisó rendes ülése óta kö­vetkező számok alat érkezett miniszteri leiratokat: 4729-915. eln.sz. 619-914- i5 mtk. Tudomásul szolgál. 54193-915 IV. 638 // 59444 639 - " // 62730 645 // 62812 6.57 ff 51231 659 ff 44857 660 ff 67682. 66 r ff 6 4161 663 tf

Next

/
Oldalképek
Tartalom