Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi kar ülései, 1950-1951

1950. 09. 12. 1. rendkívüli ülés

42/1950-51.jk.szám, J e g y z 6 k ö n ,? 7 a Szegedi' Tddománytgjétaa iliaca- és Jogtudományi Karének 195o. évi szep­tember hó 12-én /keddeh/ d.u. 5 órakor a Kar tanácstér regtartott 1. rendkívüli üléséről» Jelen varrnak: Dr. Antalffy György e.i.dékán, elnök, Dr. 3onis Oyorry» Dr. Búza lászló, ír, Dezső Gyula, Dr. nrtonyi János, Dr* éóra Mihály, Dr. Pólay Elemér, Dr. Schneller Károly kari tagok. Igazoltan távol: Dr. Horváth Róbert, Dr. Kelemen László, Lukics Andor, Dr. Perbiró József, Dr. Ruttkay György, Dr.Sohultheiss Emil. Dr. Szabó Jóáser kari tagok. Jegyzőkönyvet vezeti: Dr. Bónis György, kari tag. Az elnök üdvözli a megjelenteket és az ülést ne nyitja, egyb.en fölkéri^Pr. Bónis György kari ta­got a jegyzőkönyv ve-zetésére^ Dr. Dezső Gyula vés Pr. íartonyi János kari tagokat pedig a jegyzőkönyv hitelesítésére. 1. 35/195q-51.jk.szén.-Az elnök az 195o-51.tan­évi főkollégiumok előadáséra a következők negbi - zásét javasolja: 1/ Alkotmányjog Dr. kovács István tanszékvezető 2/ Általános jogtörténet WM Dr. oónis György ny-.r.tanár 3/ Latin nyelv Kenenes Béla gyakornok, Dr. Pólay Elemér vezetése és irányítása mel- lett 4/ Összehasonlító alkotmányjog Dr. Búza László nyl.rOtanár 5/ Római jog Dr. Pólay Elemér tanszékvezető 6/ Szovjet polgári és eljárási jog Dr. Jóra ihály ny.r.tanar 7/ Nemzetközi magánjog Dr. Búza László ny.r.tanár 8/ Összehasonlító magánjog Dr. Sorsi Gyula tanszékvezető 9/ Bűnügyi orvostan és elnekórtan ■ Dr. Sombor József mb. el adó lo/ Magánjog I. Dr. Eörsi Gyula tanszékvezető 11/ Magánjog II. Dr. Pólay Elemér tanszékvezető 17/ Bűnvádi eliárási iog Dr. Asbóth Frigyes tanszékvezető 1. ... ­II

Next

/
Oldalképek
Tartalom