Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kar ülései, 1938-1939

1938. szeptember 28. I. rendes ülés

0 tanár, a Székesfővárosi Statisztikai Hivatal igazgatója köszönő leveleit államvizsgálati bizottsági kültagokul történt megválasztásuk alkalmából. 5. Az elnök bejelenti, hogy részt vett a kar volt tanárénak, Grosschmid Béni nyug. budapesti egye­temi tanárnak temetésén és a Kar rész­vétét fejezte ki a helyszínen a csa­ládnak. Tudomásul szolgálnak. V. Az elnök előterjeszti a fel­vételi bizottság jelentését. A bizottság javaslata szerint a kar elhatározza a következő kérelme­zők felvételét szerzett jog alapján : I. rendes hallgatókul: / t ^ Árnyas Gyula, Bálint Ferenc, Brandt Lajos, Bartha Ferenc, Bozóky Imre, (p BretSchneider II.Károly, Botár Bálint <P 9 Dr.Buchmann Otmár, Baloghy György, A' A/ 'SJL Benyák Károly, Grassanovits Ottó, Her­A mann Károly, Kisfalud! János, Pávó * r S& -/X Ferenc, Papp Jenő, Papp Lajos, Sövény A Károly, Schwáb György, Személyi László, 2c? Z'l Szilágyi Iván, Szloszjár Pál, Töreky z? ^ Károly, Tóth Elemér, Varga Láazl-ó-, ír a Wizinger István, Wisner Ferenc, Zeich Béla II« rendkívüli hallgatókul :

Next

/
Oldalképek
Tartalom