Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kar ülései, 1934-1935

1935. április 6. Ünnepi ülés a 70 éves Polner Ödön köszöntésére

2X1 Jegyzőkönyv felvétetett a m.kir. Ferenc József-tudományegyetem Jog- és Állam­tudományi ivarénak Polner üdön egyetemi ny.r.tanár 70.-ik életévének betöl­tése alkalmából Szegeden az Egyetem dísztermében 1955.évi április hó 6.-án megtartott ünnepélyes üléséről­I. Elnöklő Dékán a nemzeti Hiszekegy elmondásával a kari ülést megnyitja, dvözli a társegyetemek, tudományos intézmények, jogakadémiák és hatóságok képviselőit. Felolvassa dr.moóri Glattfelder Gyula püspök le­velét, amellyel az ünnepeltet köszön­ti. Felolvassa dr.Oszwald István, a Curia elnöke, dr.Ladik Gusztáv, dr. Gémethy Károly, dr.Navratil /deos, dr- -zladits Károly, dr.Toracsányl Móricz, dr.Papp József stb.üdvözlő és távol- maradásukat kimentő leveleit és távi­ratait . - Az ünnepeltet a Kar nevé­ben üdvözli: Kedves dön Darabunk! isten kedvező kegyelméből,teljes testi és szellemi frisseségben, jó egészség­ben és fiatalos kedélyben elérkeztél életed egy nagy cezúrájához, amely az egyetemi professzor életében neve­zetes hivatalos határkő és amelynél, ha valakinek, úgy nekünk, a jog- és államtudományi kar tagjuinak és szép

Next

/
Oldalképek
Tartalom