Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kar ülései, 1932-1933

1932. szeptember 7. I. rendkívüli ülése

\ Jegyzőkönyv a jog- és államtudományi Karnak 1932.évi szeptember hó 7-én tartott I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak : Dr.Buza László egyetemi ny.r.tanár, e.i.dékán elnök­lete alatt : Dr.Menyhárth Gáspár, Dr.Polner Ödön, Dr.Kováts Ferenc, Dr.Kiss Albert, Dr.Ereky István, Dr.Heller Erik, és Dr.Csekey István egyetemi ny.r. tanárok,utóbbi úgyis, jegyzőkönyvvezető. Igazoltan távol : Dr.Iványi Béla, Dr. Tury Sándor Kornél ny.r., Dr. Surónyi Unger Tivadar és Dr.Horváth Barna ny .rk. tanárok. Elnök üdvözli a kar tagjait és amikor először viseli az ülé.sen az elnöki tisztet, ismételten hálás köszönetét mond a kar tagjainak a vele szemben megnyilvánult bizalom­ért . I. Elnöklő dékán előterjeszti a felvételi bizottság javaslatát örömmel tudomásul szolgál. Kar a javaslatot elfogadja s I. rendes hallgatókul felveszi : Aigner Pál, Angelusz Pál, Aragyánszky György, Bakó Péter, Barber Pál,Barcsai Miklós, Bardócz Jenő, Barta István, Bartl József, Bálint Mihály,Bánya László, Bárdos György, Belcsák Zoltán, Benke László, Bévárdy Sándor, Bobcsok Emil, Bohus Sámuel, Bója Ferenc, Bokor Károly, Borbás György, Borhy Emil, Botár László, Botka Jenő, Böck László, Bőhm László, Bruckner Tibor, Bugyi Ferenc, Buócz Elemér, Csajkos Miklós, Csere Lajos, Csetneki L.Árpád, Csppke

Next

/
Oldalképek
Tartalom