Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kar ülései, 1923-1924

1923. szeptember 19. I. rendes ülése

1 A Tr*, Vir. Perenoz József tudominy-seyetem jo^- és államtudomá­nyi Vara 10?3 szeptember lo-^n tartott első ülésének jegyzőkönyve. Jelen vannak : vw-Y litván *• i* •■-:■.n elnöklete alatt ..uiuTa ATOL?, K09UTÁNY IONaCZ, KOLOSVÁRY bal INT, VäNYKARTH GÁ3P\R, ?o?h karoly, KOVÁT3 FVRERCZ, KISS ALBERT, SSAirDTTTR PÁL, ítHR GYULA, LAKY DtfZSÖ, és BÚZA LÁ3ZLÓ, az utóbbi éry Í3, mint jegyző. 1, Elnök szívesen v 'vüzölv.-* a Kar tagjait az elnöki széknek első Ízben való elfoglalása alkui iából ismételten Köszön tét .-.ond dávinn' történt me*v ilaszt it á s 'ért 3 az f- léat A -»riyttju. .. ülnök 'tlv *3 szavaival i'd- vö zll ? a L's z 1 » ny, r. t an ' rt,r 1 r y a Kar ülésén Alsó Ízben veez r'-szt. Búza László az üdvözlésért bálás köszönetát f Aj ezí <!» 3, :;lnök in- ltv-'my ' ra Kar rale Köszönetét nyi lv cttjv :>zar.dtner Pál predékán Irínt uzoVi'rt a Ív -iá szolgálatoké rt ,melyeket a ^zrnldő folyamén is téliesített a Kar­. r y- • • R. ^InöV Indítványéra ' a Kar hálás Köszönetét nyilvánítja í-acy Dezsőnek azokért a kitűnő szol­gálatokért , melyeket mint a kar Jegy­zője s az 1923/2 '. tanév­re jegyzőjét! Búza Lászlót választja meg. 3. Elnök indítvány ra a kar őszinte uró: „ .el üdvorl:. T osu­t-my lepácz ny. r.tanárt ah" >1 az al­kalomból, ho yy „ a magyarországi epy- ■ ázajc ni ouiy mák és közi 'az -at i­fJ i lerónak rövid foglalata czlrrt

Next

/
Oldalképek
Tartalom