Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kar ülései, 1921-1922

1921. szeptember 27. I. rendes ülése

1 Jegyzőkönyv Belvétetett a Kolozsvári m. Ki*'. íerencz - József Tudományegyetem jog-es államtudományi karának Szegődő*: 1921* évi szeptember hó 27.-én tafctott 1. rendes üléséről. jelenvannak: űr. Tóth Káfcoly e. 1. dekán elnöklete alatt űr. Lukáts Adolf, űr. Meny- hárth Gáspár, űr. Szandtner Pál ás űr. Moór Gyula ny. r. tanárok, utób­bi mint jegyző. Távol vannak: dr. Kosutány Jgnácz, dr. K.olosvárjr Bálint és űr.Bőér Elek ny. r. tanárok , miűanf^áan Igazolt. Elnök üdvözli a megjelenteket s az ülést megnyitja. I. Elnök előterjeszti a legutóbbi re - des ülés óta beérkezett mlftzteri le- iratokat; 1., Bp. IS91. 1920/21 j.k.sz. a m. klr. vallás és közoktatásügyi Miniszter 10/.896/1921. sz. rencele­iével Faragó Géza jog-hal Igát önki 3 tanulmányi félévet elengedett. Tudomásul szolgál. 2., bp. 1695/920/21 J. Jc.sz. a m. klr.. vallás ás közoktatásügyi Miniszter II5.305/921 az. rendeleté­vel dr. Tóth Károly és dr. Moór Gyu­la ny. r. és űr. Laky Dezső iu. tanár helyettesi diját kiutalványozta. Tudomásul szolgál. 3., Bp. 1900/920/21. j. k. sz. A m. klr. vallás és közoktatásügyi Miniszter 90.451/921. sz. leiratálral az 1920/21 tanévi Vii. rendkívüli kari ülés jegyzőkönyvében foglalta­kat jóváhagyólag tudomásul vette.

Next

/
Oldalképek
Tartalom