Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1976-1977

1977. október 19., I. rendes ülés

Székely Judit VI.éves Sziklai István VI.éves Dux László VI.éves Pető Béla VI.éves Zákány József V.éves Szabó Gyula V.éves Ledniczky István IV.éves Valkusz Zsuzsanna VI .éves Szabó Teréz Vl.éves Garamszegi Mária VI.éves Fejes Irén VI.éves Béres Imre VI« éves Altorjay István VI.éves Rakonczai Györgyi V.éves Forster Tamás V.éves Bérczy Judit V.éves Abonyi János V.éves Horváth Tibor IV.éves Bodrogközy Csilla IV.éves Baltás Erzsébet IV.éves Nagy István III.éves Kovács Zsuzsa III.éves SZEMÉLYI ÜGYEK: Az ^1977-*ben végzett általános orvosok közül egyetemünk Rektora az alábbiakat nevezte ki egyetemi állásrat Anatómiai intézet Biokémiai intézet Gyógyszertani intézet Élettani intézet Mikrobiológiai intézet Kísérletes Seb.intézet Kórbonctani intézet Kórbonctani intézet Kórbonctani intézet Kórbonctani intézet I.sz.Belgyógyásza ti kiin* Fül-orr-gégeklinika Gyermekgyógyászati kiin.- " - EíU/UIVcFőo. _ M _ _ n _ Központi Izotóp Labor. Röntgen klinika IcSZoSebészeti kiin. Szemészeti klinika Szemészeti klinika Szülészeti klinika Orvosi Biológiai int, 5004 gyakornok 5OO4 gyakornok 914 ösztöndíjas 5004 gyakornok 914 ösztöndíjas 914 ösztöndíjas 5OO4 gyakornok 5OO4 gyakornok E 109 kp.gyakbrnok 914 ösztöndíjas 914 ösztöndíjas 914 ösztöndíjas E 109 közp.gyak. E 109 közp.gyak. E 109 közp.gyak. 9.14 ösztöndíjas 914 ösztöndíjas 5OO4 ki,orvos 5004 ki.orvos 914 ösztöndíjas E 108 segédorvos 914 ösztöndíjas Dr.Morvay Márta Dr.Edes István Dr.Várszegi Mária DrhDibó György Dr0Tóth Miklós Dr,Csató Miklós Dr.Jármay Katalin Dr.Kemény Éva Dr.Bozóky Béla Dr*Zombori János Dr.Hudák János Dr.Vóna Ida DraBán Gyula Dr.Bartyik Katalin Dr0Tímár Erzsébet Dr.Pusztay Györgyi Dr.Scultéty Katalin Dr.Megyeri András Dr.Facskó Andrea Dr0Néraeth János Dr.Koloszár Sándor Dr.Zsibrita Ágnes Egyetemünkre nyertek áthelyezést: Dr , S ZEN OHRAD S ZKY PÁL urológus szakorvos 1977.augusztus 15-i^hatállyal a Szeged Megyei jogú Városi^Tanács Kórházától át­helyezést nyert az I.sz.Sebészeti klinikára DroBALÁSPIRI LAJOS a JATE Szerves Kémiai tanszékének docense 1977oOktob 1-i hatállyal áthelyezést nyert az Orvosi Vegy .áru Intézetbe SZOTE Orvoskari Dékáni Hiv« 1977. 85.pld.Szilágyi M«

Next

/
Oldalképek
Tartalom