Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1976-1977

1977. október 19., I. rendes ülés

233/1977. ÁOK.szám J egyzőkönyv készült a Szegedi Orvostudományi I5gyetem Általános Orvostudományi Kara Tanácsának 1977* évi október hó 19.-én /szerdán/ d.e. 9 órakot az Apáthy Kollégium tanulójában tartott I.r e n d e s ülésén Jelen vannak; Dr. Guba Ferenc tanszékvez.egyetemi tanár, dékán elnök Dr* Tényi Mária egyetemi tsnár, dékánhelyettes Dr. Dr* Dr* Dr. Dr. Dr. Dr* Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Aszriev Miklós az Idegennyelvi Lekt.vezetője Szabó Ilona a Testnevelési Tansz.vezetője Dr. Deák Ferenc gazdasági főigazgató Dr. Sági István adjunktus, a MSZMP Orvos­- egyetemi PB képviselője < Dr. Vetró Gábor tsg.a Szakszervezeti Biz.- titkára « Zákány József V. oh. kari KISZ titkár Dr. Sütő Mihály adj.a Fül-orr-ggeklin• mb. vezetője Dr. Sávay Gyula egyetemi tanár Dr. Vargha Miklós egyetemi tanár Dr. Bara Dénes egyetemi tanár Dr. Kovács Kálmán egyetemi tanár Dr. Zoliéi István gyak. a Dolgozói KISZ alapszervezet képviselője „ i* . *» m « Krámli András tanszékvez.egyet.tanár Petri Gábor Obál Ferenc Bőda Domokos Tóth Károly * Simon Miklós - ” ­Berencsi György « " ­Szekeres László - " ­Kahán Ágost - " ­Fényes György - M ­Cserháti István - ” ­Földes Vilmos - " ­Béládi Ilona - " ­Sas Mihály - w ­Kelemen János - " ­Molnár János - " ­Szilárd János - M ­Csernay László egyetemi tanár Földes József - " ­. » ­H «- »» ­TI „ „ n . . » ­M? *1 mm „ H * wm n mm mm " ­mm » mm mm » .m mm H mm mm » m. Dr. Koltay Mátyás adjunktus Dr. Dobozy Attila adjunktus Dr. Szabó György - " - Dr. Janka Zoltán kiin. orvos Dr. Szabados Éva tanársegéd Dr. László Aranka adjunktus Dr. Pápay Ibolya adjunktus Dr. Jobba György adjunktus Dr. Kovács László docens a tanszemélyzet választott kép­viselői Sziklai István VI. éves oh. Szabó Gyula V. éves oh. Pfeifer Margit IV. éves foh. Ledniczky István IV. éves oh. Papp Géza III. éves oh. Kása Margit II. éves oh. a hallgatók választott képviselői Dr. Csikós Ferenc Szeged Megyei- Városi Tan.VB titkára, mint kül­ső választott közéleti képviselő Csuka Mária ápolónő a Szakszer­vezet küldötte Dr. Nyirádi László adjunktus Dr. Annus János tanársegéd Dr. Karácsonyi Péter tanársegéd ’ pártalapszervezeti titkárok Orgovány Zoltán a személyzeti osztály vezetője Dr. Vass Zoltán főtitkár Távolmaradását kimentette; Dr. Kedvessy György gyógyszerészkari dékán, Dr.Sza- lay László /SZU-ban/, Dr. Ormos Jenő /Bp-en/, Dr. Varró Vince /Bp-en/, Dr.Za- lányi Sámuel /NDK-ban/, Dr. Kulka Frigyes /NDK-ban/, egyetemi tanárok, Dr.Du­dás Béla városi főorvos /hiv.elfogl./, Dr. Fekete György tud.igazgató /külf./ Dr. Bárány Ferenc a Marxizmus-Leninizmus Int. mb.vezetője /Bp-en/, Dr.Besenyi Sándor adjunktus /tantermi elfoglaltság/. Jegyzőkönyvet vezető; Szilágyi Margit dékáni hivatal vezető

Next

/
Oldalképek
Tartalom