Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1976-1977

1977. június 21., IV. rendes ülés

0 “ 5 ­- jy- tc-unk ha 11 ja Wi köawil aa ürs*ijo* Tw^ocáöyos Diákköri ferencian az alábbiak nyertek dijat: xion** Di jazott ncv . aaraLiszo3i Mária V.oh. gyógyszertani Intézet KISZ KB -GM fődija 2000 Ft Dux László V.oh. Biokémiai Int.-Gyeraekklinikq Chinoin I.kulundija Csató Miklós VI. oh. Kórélettan Jü ..iinissturiuül.di j 1500 Oktató vezetője Dr. Takáts István Dr.Mazar,an Hortenzia Dr.László Aranka Dr. L :.z ár Györ; ;y Hudák János VI.oh. I.Belklinika Sü.i-iinisztériu-. I.dij 1500 Varga Tauás IV. oh. He3idus Gyula IV.oh. Gy: r.eekklinika Zü.Minisztérium I.dij 1500 Dux Ernő VI.oh. Dux László v.oh. BiológigSZBX Biofizika Biokémia Eu.Minisztérium I.dij 1500 Xomoey Sumucl VI.oh. Bozoky Bola VI, oh. Idagklinika oZUT! KISZ k..-ondij 1500 Szekeres asuzsa V.oh. Gyógyszertan MGfdSZ kalöndij 1500 titter László V.oh. Női Klinika Kőbányai Gy.jyár kalöndij 1500 Jcafisy át ti la V.ohl j • Kiről cten Alkaloida Gy.jyár kulöndij 1500 ‘ataricza János V.oh. . Gyógyszertani Intézet 1GYT kalöndij 1500 iokovai Katalin ^v.gyh. Gyógynövény és Drogisn rreti Int. Csongrad m.Gyógyszcrtári Kp. 1500 Dr.Varga László Dr.Murányi ^ászló Dr.Kiszeiy György Dr.Tóth Ida Dr.Mazareán Hortenzia Dr. Csöndé Endre Dr.Papp Gyula Dr.Morvay József Dr.Lázár György Dr. Vágiiy Pál Dr. Tóth László V

Next

/
Oldalképek
Tartalom