Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1974-1975

1975. június 17., IV. rendes ülés

... 2 A léngiegébenváltozatlan taglétszám az őszi mezőgazdasági munkák okozta kiesés ellenére is a tavalyi 39 TDK konferencia előadással szemben 57 szaktárgyi és 13 marxista-leninista, összesen 70 előadást produkált a helyi TDK konferencián* A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az or­szágos konferenciára 15 orvosi és 5 gyógyszerész előadás jutott tovább a helyi diákköri konf erenc ián^bremutat ott előadások közülo A helyi TDK kon­ferenciát*. 1975» február 6-7-8 napokon rendeztük«, A helyi TDK konferencia uj vonása, hogy először hangzottak el a szaktárgyi előadásokkal együtt a Marxista-Leninista Intézet diákkörének tagjai né v<n '1 világnézeti kérdésekkel foglalkozó előadások«, A szakmai előad-joccat a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a hallgatok képviselői által felkért 13 tagú zsűri^ értékelte dr« Heiner Lajos egyetemi docens vezetésévelo A marxista i előadásokat egyetemünk oktatóiból« valamint a fdlsőoktatási társintézmé­nyek képvielőiből alakult zsűri bírálta, -^zen u óbbi bíráló bizottság értékelése szerint mind a 13 bemutatott marxista pályamunka olyan szín­vonalú volt, hogy részt;vehetett a Marxista-Leninista Tudományos Diákköréi Országos Konferenciáján, amely 1975» április 23-2-1-25 napokon Budapesten került megrendezésre© A Pécsi Orvostudományi Egyetemen 1975» március 26-27^28 napokon szervezett Országos Tudományos diákköri Konferencián a’'alábbi eredménye­ket érték el egyetemünk hallgatói Általános Orvostudományi Kar: Kovács György 99 pont Oktatási Minisztérium Különdija 2o000.-Fto Tóth Miklós 97 if KISZ KB. dija? körutazás a Szovjetunióban Édes István 96 t? MOTESZ dij 1,500,-Ft, Pál Attila 94­sí SZOTE KISZ Biz©dija lc500 Orbán Tihamér 91 J! Kőbányai Gyógyszer árugyár dija 1,500«-Ft«, Dux László és Szabó Teráz 91 n EüoMinisztérium I©dij<, I5OO,-Fto Hajnal Ferenc 88 SÍ Chinoin Gyógyszergyár dija l©500o-Ft© Alt orjai István 88 Sl Eü© M in is z t ér i un IIc dij c 1© 000,-Ft«» Dux Ernő 88 !! Eü0Minisztérium II©dij, 1© 000,-Fin Komoly Sámuel és Bozóky Béla 87 S! EüoMinisztérium II0dij? loOOO.-Ft, Kiss Éva 86 Sf EüeMinisztérium IIcdij£ lo 000.-Fto Dolowschiák Annamária 84 ff Eü©Minisztérium II» dij s 1c0000-Ft© SZOTE 367/1975­Dékáni Hiv. 75 pldo/Kné,

Next

/
Oldalképek
Tartalom