Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1974-1975

1975. június 17., IV. rendes ülés

24« Szontágh Lucia és Uly és Annamária 25. Szontágh Lucia és Kajtár István Szeged, 1975# junius S ZOTE.396/1975.Dékáni A prostaglandin F^OCmetabolismusának Szülészet V.oh. vizsgálata a korai és kihordott human placentában in vitro , ,/ Endogen prostaglandin elszabadu­V.oh. lása és egyéb uterotonikus hatások ér- „ vényre jutása intraamnialis séfeltöltés™ után, /Xdatok a sófeltöltés hatásmechar nizmusához/ 3 egység 3 egység összesen} 50 egység Az Obál professzor úrral.történt megállapodás értelmében , 1 egység értéke 300.-Ft.f az 50 egység tehát 15»000.-Ft-ot jelent. A dékáni köriratban foglaltaknak megfelelően: KISS SVA szigorló ' ' DOLÖWSCHIÁK ANNAMÁRIA V.oh. PÁL ATTILA szig.orvos K CM OLY SÁMUEL és* BOZÓKY BÉLA IV. oh. I. sz.Sebészeti Klinika I.sz,Sebészeti Klinika Szülészeti ICL in i ka Idegklinika pályamunkáit nem vettük figyelembe a jutalmazás szempontjából, mivel azok az OTDK-n nyertek jutalmat. Dr.Varró Vince sk. egyetemi tanár Hr.Minker Bail sk. egyetemi tanár Dr.Fényes György sk. egyetemi tanár Dr.Tanos Béla sk, egyetemi docens Hiv.75 pld./Kné.

Next

/
Oldalképek
Tartalom