Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1974-1975

1975. június 17., IV. rendes ülés

fig)- 3 ­Mihály András 82 pont Ágoston -^énes és Bogdány Anikó 80 Árokszállásy Éva 76 II 1- . ■ Gyógy s zerésztudományi Kar: Fodor Lajos 80 pont Egyesült Gyógyszer— és Taps zer ár úgy ar dija: 1.500.-Ftc Leprán István 80 ft 7 , ' Eü. M in is z tériun I.5OO.-Ft. I#dij, Bán István 78 11 Eü# M in is z t ér i um 1.000.*“ Ft# II. di j, Mojzes Erzsébet 74 ti Hanuder Mária és Orcsik István 70 11­A Marxista-Leninista Tudományos Di-ákkörök Országos Konfereneiáján az alábbi hallgatok nyertek dijat: Németh János I.5OO.-Ft# Papp Rózsa 1#5OO.-Ft. Őry Ilona 1*500.-Ft. Hajdú Julia Ii500*-Ft. Rauzs József I#5OO.-Ft. Hámori Katalin Io5OO*-Ft. Gál Judit éá * Düx László 1.500.-Ft. A tudományos diákköri konferenciákkal kapcsolatban megállapíthatjuk. hogy azok magas szakmai színvonala és fegyelme stabilizálódott, mond juk hagyománnyá váltó A TDK Tanács elnöke^ és az Oktatástechnikai és Szakdidaktikai Csoport vezetője Molnár Mihály részt vett a Szombathelyen megrendezésre került Országos Oktatástechnikai és Szakdidaktikai Tudományos Diákköri Kon- ferencián# Részt vettek a konferencia előadásain megfigyelőként, to­vábbá az országos főhatóságok képviselőinek jelenlétében szervezett tanácskozáson, ahol a TDK tanács elnöke részletesen beszámolt a Sze­gedi Orvostudományi Egyetem tudomán^s diákköri munkájáról# Dr#Berencsi Györry általános rektorhelyettes és dri'Minker -^mil TDKT elnök részt vettek a Budapesten réndezett Marxista-Leninista Tudományos diákkörök Országos Konferenciáján, s dr.Minker trail a konferencia al­kalmából rendezett oktatói értekezleten ugyancsak ismertette a Sz Orvostudományi Egyetemen folyó diákköri munkát# A tudományos diákköri munka eredményességének további mutatója az egye* karok által kiirt pályázatokra érkezett pályamunkák száma is# SZOTE 368/1975.Dékáni Hiv-75 pld./Kné

Next

/
Oldalképek
Tartalom