Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1973-1974

1973. szeptember 26., I. rendes ülés

'241/1973* ÁOKwsz Jegyzőkönyv készült a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általáno Orvostudományi Kara Tanácsának 1973**évi szeptember hó 26rán /szerdán/ d. e. az Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtárában tartott I. rendes ülésén . Jelen vannak: Dr®Guba Ferenc egyetemi tanár, orvoskari dékán elnök Dr.Tényi Mária egyetemi docens, dékánhelyettes :.Ivánovics György egyetemi tanár* :.Krámli András ** :®Huszák István " ?.Karády István " ?• Szenes Tibor rt ?.Boda Domokos n р. Kiszely György ” c* Simon Miklós M с. Berencsi György " t?»Szekeres László H t?. Varró Vince Tf c®Fényes György ” p® Cserháti István ” ■ < e» Zalányi Sámuel ” e*Szabón József tanszékvez.docens p.Kulka Frigyes egyetemi tanár r.Sávay Gyula " p®Bárány Ferenc adjunktus, a arxizmus-leninizmus intovez. ?®Aszriev Miklós a Lektorátus vez» p. Sütő Mihály p® Szarvas Ferenc p.Bogáts László pártalapszervezeti Ltkárok dr®Kása Péter docens, a MSZMP®Orvosegye­temi VB®képviselője dr®Oláh Miklós adj®a Szakszervezet képviselője Hudák János kari KISZ titkár dr.Deák Ferenc gazdasági főigazgató dr®Vass Zoltán főtitkár dr*Kovács József szem®o.vezető dr.Földes József egyet.docens drill!inker Emil egyet.docens dr.Csernay László egyet®docens dr®Kozma Márta egyet®docens dr.Papp Piroska egyet®adjunktus dr®Dobranovits Ilona egyet®adjunktus dr®Imre Ottóné egyet®adjunktus dr.Kovács László egyet.adjunktus dr.László Aranka egyet®adjunktus az oktatók választott képviselői Bartók Éva oszt.vez.ápolónő a Szakszervezet választott képviselője Berger Zoltán VI.é.oh. Zoliéi István V®é®oh. Bende János IV®l®oh.- Ferber Ferenc III«é®fogoh® Székely Judit IIoé.oh. ~ Távolmaradását kimentette: dr.Obál’ Ferenc, dr.Kahán Ágost, dr.Szalay László, dr.Kedvessy György-, külföldön tartózkodik* dr. Szontágh Ferenc, dr.Tóth Károly, dr. Petri Gábor, dr.Csillik Bertalan, dr.Földes Vilmos egyetemi tanár®* Jegyzőkönyvet vezeti: Szilágyi Margit osztályvezető® Dékán üdvözli a Kari Tanács megjelent tagjait és az ülést meg­nyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri:dr.Krámli András és dr. Simon Miklós egyetemi tanárokat®

Next

/
Oldalképek
Tartalom