Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1972-1973

1972. október 13., I. rendes ülés

211/1972.Á0K.sz. Jegyzőkönyv felvétetett a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kara Tanácsának 1972.évi/október hó 13-án d.e« 9 órakor az Apáthy Kollégium tanulójában tartott I. rendes ülésén Jelen vannak: Dr.Guba Ferenc egyetemi tanár, orvoskari dékán elnök Dr.Tényi Mária egyetemi docens, dékánhelyettes Dr.Krámli András egyetemi tanár Dr.Huszák István Dr.Karády István Dr. Fazekas I.Gyula Dr.Petri Gábor Dr.Obál Ferenc Dr.Szontágh Ferenc Dr.Boda Domokos Dr*Tóth Károly Dr.Kiszely György Dr.Ormos Jenő Dr.Simon Miklós Dr.Csillik Bertalan Dr.Kahán Ágost Dr.Fényes György Dr.Szabón József tanszékvez.docens Dr.Zalányi Sámuel docens,mb.intvez. Dr.Kedvessy György egyetemi tanár, a Gyógyszerésztudományi Kar képviseletében Dr.Kulka Frigyes egyetemi tanár Dr.Bara Dénes ” Dr.Sas Mihály M Dr.Dudás Béla városi főorvos Dr.Szalay László egyetemi tanár c Dr.Deák Ferenc gazdasági főigazgató Dr.Kovács József szem.oszt.vezető Dr.Aszriev Miklós lektorátus vezető Dr.Kása Péter egyetemi docens, a MSZMP Orvosegyetemi VB képvise­letében Dr.Oláh Miklós adjunktus a Szak- szervezeti Bizottság képviseletéber Gáspár László V.é.oh. kari KISZ Ifit kár Dr.Bogáts László adjunktus Dr.Csernay László adjunktus Dr.Sütő Mihály adjunktus Dr.Kozma Márta adjunktus Dr.Papp Piroska adjunktus Dr.Szekeres Lenke adjunktus Dr.Virágos Kiss Erzsébet tsg. Dr.László Aranka tanársegéd az oktatók választott küldöttei Megyeri István VI.é.oh. Görög Mária V.é.oh. Berger Zoltán V.é.oh. Tanács Antal IV.é.fogoh. Zoliéi István IV.é. oh. Németh János II.é.oh. a hallgatók választott küldöttei Távolmaradását kimentette:dr. Ivánovics György, dr.Szenes Tibor, dr.Berencsi György, dr.Szekeres László, dr.Varró Vince egyetemi ta­nár, Halász Árpád a MTA Szegedi Bioi.Kutató intézet maneger igazgatója. Jegyzőkönyvet vezeti:Szilágyi Margit csoportvezető. Elnöklő Dékán üdvözli a Kari Tanács megjelent tagjait és az ülést megnyitja« F A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri:dr.Karády István és dr.Kahán Ágost egyetemi tanárokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom