Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1970-1971

1970. szeptember 17., I. rendes ülés

409/1970* 0* E* s z Jegyzőkönyv Tk VJ készült a Szégedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karának 1970»évi szeptember hó 17-en /csütörtök/d.e* 9 órakor az Apáthy István Kollégiumban tartott I* rendes tanácsüléséről*, | Jelen vannak: Dr*Berencsi György egyetemi tanár orvoskari dékán, elnök Dr*Sávay Gyula egyetemi tanár, dékánhelyettes I r r W .r;{T v. Br*Ivánovics György egyetemi tanár dr*Krámli András dr. Karády István dr*Fazekas I#Gyula dr*Julesz Miklós driObál Ferenc «. dr*Szenes Tibor dr.Tóth Károly dr*Kiszely György dr*Ormos Jenó dr*Szekeres László dr.Guba Ferenc dr.Csillik Bertalan dr*Kahán Ágost dr*Varró Vince dr*Fényes György dr*Bara Dénes dr*Szabón József tanszékvezető dpcens dr*Vinkler Llemér egyetemi tanár, a G^égyszerésztudoKar képviseletében dr*Deák Ferenc gazdasági főigazgató dr*Kálmán László a Lektorátus vezetője u Q tt ti II «I tt tt tt tt tt tt tt It tt tt Dr*Sütő Mihály a MSZMP Orvos- egyetemi PB*képviselője dr*Albert Sándor a SZB titkára Horváth Örs Péter kari KISZ titkár dr.Minker Efeiil adjunktus dr*Bogáts László adjunktus dr*Csernay László adjunktus dr*Kozma Máfta adjunktus dr*Virágos Kiss Erzsébet tsg* dr*Szekeres Eenke adjunktus dr*Papp Piroska adjunktus dr*László Aranka tanársegéd az oktatói kar választott tanácstagjai Bartók Éva oszt*vez*ápolónő Tokaji Lajos technikus a SZB választott tanácstagjai dr.Szegváry Menyhért szem* oszt*vezető iÜ 1 ti ' -I T 1 I J Távolmaradását kimentette:dr.Húszák István, dr*Boda domokos? dr*Szontágh Ferenc, dr.Kulka Frigyes ,dr*Sas Mihály /valamennyi .... külföldön/ dr*Petri Gábor /Budapesten/,dr*Simon Miklós egyetemi tanár sza­badságon, dr*Zalányi Sámuel mb.int.vez./külföldön//. Jegyzőkönyvet vezeti:Szilágyi Margit főelőadó* . • I Elnöklő Dékán szeretettel üdvözli a megjelenteket és ebben a tanévben első rendes kari tanácsülésünket megnyitja* Bejelenti, hogy az Eü*Miniszter jóváhagyta egyetemünk uj Szervezeti és Működési szabályzatát és ez 1970* szeptember 1-vel lépett hatályba* I I i

Next

/
Oldalképek
Tartalom