Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1967-1968

1967. szeptember 15., I. rendkívüli ülés

28/1967-68.O.B.ss. : 1 ’ , (. „.r ' ..£■ 2lAJl.S.n» y. 7 f elvétetett a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karának 1967.évi szeptember hó 15-én /péntek/ cLe. 11 órakor a dékáni hivatalban tartott I. rendkívüli üléséről Jelen vannak: * * ' r * Dr.Kovacsics János min.fc osztályvezet© Dr.Szontágh Ferenc egyetemi tanár, dékán e 1 n ö k Dr.Sávay Gyula docens, dékánhelyettes Dr.Krámli András egyetemi tanár dr.Huszák István - M ­dr.Kukán Ferenc ~ 11 dr.Láns; Imre ^ - !i ­dr.Karády István - 5Í - . dr.Fazekas I.Gyula - u ­dr.Petri Gábor - 15 ­dr. Julesz Miklós < - 5i ­dr.Obál Ferenc - " - r dr.Boda Domokos - lí ­dr.Tóth Károly — u ­dr.Kiszely György - M ­dr.Ormos oenő — ” ­dr.Simon Miklós - is ­dr.Berencsi György — ,l ­dr.Szekeres László - u ­dr.Szabón József tanszékvez.docens dr.Zalányi Sámuel adj.,mb.int.vez. dr.Szélrely Sándor tanszékvez.docens Dr.Földes "József docens, a MSZMP Orvosegyetemi Bizottsága titkára Dr.Iényi Mária docens, a Szak- szervezeti bizottság Kínoké szabó Elek orvoskari KISZ titkár .Dr.Deák Ferenc gazdasági főigazg. Dr.Albert vándor szem.oszt.vez. 9 - 1 ; t íavolmaradását kimentette: árbeliért Albert, dr.Ivánovics György, egyetemi tanár,; szabadságon van: dr.Szenes Tibor, dr.Földi Mihály egyetemi tanár. Jegyzőkönyvet vezeti: Szilágyi Margit főelőadó. elnöklő, Dékán üdvözli az ülésen megjelent dr.Kovacsics János minisztériumi főosztályvezetőt, a Kar valamennyi tagját és az uj tanév első ülésén mindenkinek jő munkát kivan, . Bejelenti,^ hogy mai rendkívüli ülésünknek tárgya néhány, az állami vezetésben és a Karban történt személyi változás ismertetése.

Next

/
Oldalképek
Tartalom