Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1965-1966

1965. szeptember 20., I. rendkívüli ülés

19/1965 -66*Q» E* az Jegyzőkönyv felvétetett a Szegedi Orv©stud©mányi Egyetem Általános Orvos- tudományi Karának 1965.évi szeptember hó 20-án /hétfőn/ d.e*9 órakor a dékáni hivatalban tartott í.rendk Ívül i ülésén. Jelen vannak: Dr.Szontágh Ferenc egyetemi tanár, orvoskari dékán, elnök Dr.Sávay Gyula egyetemi docens, mb. dékánhelyettes Dr.Gellért Albert egyetemi tanár dr.Jancsó Miklós - ­dr.lvánovics György - ” ­dr.Krámli András - H ­dr.Huszák István - " ­dr.Kukán Ferenc - " ­dr.Láng ímre - ” ­dr.Karády István - " ­dr.Fazekas í.Gyula - " ­dr.Petn Gábor - " ­dr.Julesz Miklós - ” ­dr.Obál Ferenc - " ­dr.Földi Mihály - " ­dr.Boda Domokos - " ­dr.Tóth Karoly - ” ­dr.Ormos Jenő - M ­dr. Simon Miklós - " ­dr.Szabón József tanszékvez.docens dr. Dómján Gyula mb ♦intézetvezető dr.Lózsa Albert mb.intézetvezető dr.Vinkler Elemér egyetemi tanár a Gyógyszerésztud.Kar képviselője Dr.Bogáts László a MSZMP Orvosegye­temi Szervezetének titkára-, Annus János kari KÍSZ titkár ímre Ottóné adj., az Ideológiai tanszéki Csop.képviselője dr.Kálmán László vezető nyelvtanár, az Idegennyelvü Lekt. vezetője dr.Deák Ferenc gazdasági főigazgató dr.Szegváry Menyhért személyzeti főelőadó Távolmaradását kimentette: dr.Hattyasy Dezső egyetemi tanár, beteg: dr.Kiszely György egyetemi tanár, külföldön van: dr. Szenes Tibor egye­temi tanár. jegyzőkönyvet vezeti: Szilágyi Margit főelőadó. Elnöklő Dékán üdvözli a Kari Tanács megjelent tagjait és az ülést megnyitja. Bejelenti, hogy az Egészségügyi Miniszter dr.Krámli András egyetemi tanárt, az Általános Orvostudományi Kar dékáni tisztsége alól - ered­ményes munkájának elismerése mellett - augusztus hó 31-1 hatállyal fel­mentette és szeptember 1-i hatállyal, 5 évi időtartamra, személyét biz- ta meg a dékáni teendők ellátásával.

Next

/
Oldalképek
Tartalom