Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1963-1964

1963. szeptember 24., I. rendes ülés

9 20/1963-54.0.E.se. % Jegyzőkönyv felvétetett a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostu­dományi Karának 1953*évi szeptember hó 24—én /kedd/ d.e. 1/2 10 órakor a dékáni hivatalban tartott í.r e n d e s ülésén. Jelen vannak: Dr.Krámli András egyetemi tanár dékán, elnök dr.Szabón József tanszékvez.docens mb. dékánhelyettes Dr.Géllért Albert egyetemi tanár dr.Jancsó Miklós - " ­dr.Kanyó Béla - M ­dr.íván-ovics György - " ­dr.Huszák István - " ­dr.Kukán Ferenc - " ­dr.Láng ímre - " ­dr.Karády István - ” ­dr.Fazekas í.Gyula - " ­dr.Julesz Miklós - " ­dr.Obál Ferenc - " ­dr.Szenes Tibor - " ­dr.Szontágh Ferenc - " ­dr.Földi Mihály - " ­dr.Boda Domokos - " ­dr.Tóth Károly - ­dr.Kiszely György - " ­dr.Sipos Károly egyetemi docens, a Bőrklinika mb. vezetőbe dr.Ormos Jenő egyetemi docens, a Kórbonctani intézet mb. vezetője, dr.Dómján Gyula egyetemi docens, a Biokémiai intézet mb. vezetője dr.László Ferenc tanársegéd, a MSZMP Egyetemi Szervezetének kép­viseletében-, Antal Dezső a KlSZ képviseletében, dr.Deák Ferenc gazdasági főigazgató Fülöp János vezető nyelvtanár ímre Ottóné a marxista-leninista tanszék képviselője dr.Kovács József személyzeti fő­előadó , dr.Zalányi Sámuel adjunktus, távol­levő Vilmon professzor helyett, Wenner Miklós tan.oszt.vezető• Távolmaradását kimentette: dr.Petri Gábor egyet.tanár /külföldön van/. Jegyzőkönyvet vezeti: Szilágyi Margit főelőadó. Elnöklő Dékán üdvözli az uj tanév alkalmából a Kar tagjait és az ülést megnyitja. Kéri a Kar engedélyét, hogy a Napirend tárgyalásának megkezdése előtt néhány - személyi természetű - bejelentést tehessen. Bejelenti, hogy. a Munkás-Paraszt Kormány dr.Kiszely György egyetemi do­censt egyetemünk Biológiai tanszékére augusztus hó 10-én egyetemi tanár­rá kinevezte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom