Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1962-1963

1962. szeptember 25., I. rendes ülés

34/1962-63*0»E»sz. J egyzőkönyv felvétetett a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karának 1962.évi szeptember hó 23-én /kedden/ d.e. 9 órakor a dékáni hivatalban tartott í. r e n d e s ülésén. Jelen vannak: Dr.'Krámli András egyet.tanár, dékán elnök tríRávnay Tamás egyetemi tanár rJGellért Albert - " ­r.Jancsó Miklós - " ­'ríKanyó Béla jr.'ívánovics György - Tt ­r;Hattyasy Dezső -’,- rJKukán Ferenc - * ­riLáng Imre - " ríFazekas i.Gyula - ” ­ríPetri Gábor - " ­r.Julesz Miklós - " ­r.‘Szenes Tibor - fl ­r.Szontágh Ferenc - ” ­ríSzabon József tanszékvezető docens r.Dimer Zoltán egyetemi tanár Gyógyszerészi Kar képviseletében r.Koltay Miklós adjunktus Gyermekklinika mb.vezető je r.Szemere György adjunktus Biológiai intézet mb. vezető je dr.László Ferenc a MSZMP Orvos- egyetemi Bizottsága képviselője Antal Dezső V.éves oh. KISZ képv. Szigeti Györgyné tanársegéd, a Marxizmus-leninizmus tanszéki cso­port képviselője-, dr .Vargha Miklós docens, távollevő Huszák professzor helyett-, dr.Pórszász János docens, távollevő Obál professzor helyett-, dr.Szabó Rezső tanársegéd, távolle­vő Földi professzor helyett-, dr.Zalányi Sámuel adjunktus, távol­levő Vilmon tanszékv.docens helyett, dr.Bara Dénes adjunktus, távollevő Ormos docens helyett. Fülöp János vezető nyelvtanár dr.Deák Ferenc gazdasági főigazgató dr.Kovács József szem.oszt .vezető Wenner Miklós tan.oszt.vez. Távolmaradását kimentette: dr.Kuszák István egyetemi tanár, kül­földön van dr.Obál Ferenc, dr.Karády István és dr .Földi Mihály egyetemi tanár. Jegyzőkönyvet vezeti: Szilágyi Margit főelőadó. Elnöklő Dékán üdvözli a Kar megjelent tagjait és az ülést megnyitja. A Tárgysorozat megkezdése előtt bejelenti, hogy a Tudományos Mi- nősitő Bizottság dr.Sas Mihály szülészeti-és nőgyógyászati klini­kai adjunktust az orvostudományok kandidátusává nyilvánította. A kandidátusi oklevelet örömmel nyújtja át a megjelent Sas dr.- nak és a további működéséhez sok sikert, eredményes jó munkát ki- ván mind a Kar, mind a maga nevében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom