Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1960-1961

1960. szeptember 9., I. rendkívüli ülés

6/1960-61.0o E.sz J egy % okön.yv felvétetett a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kará­nak I960 »évi szeptember hó 9-én. /péntek/ d.e. 9 órakor a Rektori Hivatalban tartott í,rendkívüli üléséről. Jelen vannak; dr.Petri Gábor egyet»tanár, rektor . C • . ' N dr.Huszák István egyet.tanár, orvoskari dékán dr.'Dirner holtán egyet.tanár, gyógyszerészkari dékán DríRnvnay Tamás egyetemi tanár dr.* Jane só Miklós - " T dr.Kanyó Béla - " ­dr.'ívánovics György - ­driKrámli András - " ­dríWaltner Károly - ” ­dr .'Kukán Ferenc - " ­dr.'Karády István - " ­drMLáng Imre - " ­áriFazekas 1»Gyula - " ­dr.Csik Lajos - " ­dr »Jul esz Miklós - n ­dri Ob ál Ferenc , - " ­dr*Szenes Tibor driTóth Károly dékánhelyettes az Általános Orvosi Kar-, driMÖnus holtán adjunktus, a MS7MP Orvosegyetemi VB. képviseletében dríHagy Istvánba Szakszervezet elnök* dr .'Széli Éva KÍ.S7 titkár dr.Szilárd Jánosné szem.főelőadó Fülöp János idegennyelvi lekt.vezető dríOrmos Jenő docens távollevő Korpássy prof. helyett-, dr/Ivády Gyula adjunktus a Gyermek-, rdr.Kenyeres Ferenc a Szülészeti-, dr.Kiss Ferenc tsg. a Fül-orr-gége klinika képviseletében-, dr.Deák Ferenc gazdasági igazgató Wann.er Miklós tanulmányi o s z t. v ez dr .'Kőszegi Dénes egyetemi tanár dr.*Hovák 'István -M­dríKedvessy György - " ­a Gyógyszerészi Kar részéről Távolmaradását.kimentette: dr.Géllért Albert, dr.Hattyasy Dezső egyet, tanár, külföldön van: dr.Korpássy Béla és ar.Szontágh Ferenc egyet, tanár» Jegyzőkönyvet vezeti: Szilágyi Margit főelőadó. Petri Gábor rektor szeretettel üdvözli a két Kar valamennyi tagját @s äz 1960761 • tanév első rendkívüli ülését megnyitja. Bejelenti, hogy az adott okot a rendkívüli ülés összehívására, mivel néhány olyan ok­tatási probléma adódott, amelyeknek a tanév megkezdése előtti megbe­szélésére szükség van, továbbá néhány személyi változásról is tájé­koztatni kívánja mindkét Kar tagjait» Mindenekelőtt bejelenti, hogy az Egészségügyi Miniszter elfogadta dr. sValtner Károly egyetemi tanár, a Gyermekgyógyászati klinika igán-

Next

/
Oldalképek
Tartalom