Szegedi Orvostudományi Egyetem - tanácsülések, 1956-1957

1956. október 18., I. rendes ülés

158/1956-57.0.S.sz . w.> ’ í J egy z ő k -ö n y v felvétetett a Szegedi Orvostudományi Egyetem '.Tanácsának 1956.évi október hó 18-án /csütörtök/ d.e. 10 órákor a dékáni hivatalban tartott c I. rendes üléséről. Jelen vannak: dr.Korpássy Béla egyet.tanár, dékán , elnök dr.Rávnay 'Tamás egyet.tanár dr.Gellért Albert dr.Janesó Miklós dr.Batizfalvy János dr.Dávid Lajos dr.Jáki Gyula dr.Krámli András dr.Kőszegi Dénes dr.Kukán Ferenc dr.Lán^ Imre dr.Kovák István dr.Csik Lajos dr.Görgényi Gyula mb .-táaszékvez. dr.Bartók Istvánná adm.vezető dr.Őrsváry Lajos o.őrgy,a. Katonai Tanszék képviseletében-, Fóris Elek tsg.a Marxizmus tanszék képviseletében-, Fülöp János Idegennyelvi Lektorátus vezetője dr.Szilárd János Bárt VB. titkár a . Totka Bálint ÜB titkár dr.Tóth Károly docens, távollevő Hattyasy prof.képviseletében-, dr.Zsótér Tamás adj.távollevő Czoniczer prof.képvisele tében-, dr.Dósa András adj.távollevő Fazekas prof.képvisel©tében-, dr.O.Bélády Ilona tsg.távollevő Ivánovics prof.képviseletében-, dr.Gzipott Zoltán tsg.,távollevő Petri prof .képviseletében-, dr.Vargha Miklós doccns,távollevő Húszak prof.képvisel©tében-, dr.Wéber Terézia tsg.,távollevő Kanyó prof.képviseletében-, dr.Medgyesi Endre gazd'.igazgató dr.Nagy Endréné szem.foelőado dr.Ábrahám Sándor DISZ titkár. Távolmaradását kimentette: dr.Ivánovics György, dr.Waltner Károly, dr.Karáudy István, dr.Fazekas I.Gyula egyetemi tanár-, külföldön van: dr.Setényi Géza, dr.Kanyó Béla, dr.Hattyasy Rezső, dr.Húszak István, dr.Czoniczer Gábor, dr.Petri Gábor egyetemi tanár. Jegyzőkönyvet vezeti: Szilágyi Margit főelőadó. Elnöklő Rékán üdvözli a Tanács megjelent tagjait és az ülést megnyitja. • A tárgysorozat megkezdése előtt felkéri Szilárd János elvtársat, hogy távjékoziassa az egyetemi Tanácsot az ifjúság megmozdulásáról. Szilard elvtárs az alábbiakban számol be az ifjúság körében a na- pókban történtekről: A budapesti egyetemi hallgatók jogosan kritika alá vettek és bí­rálatban részesítettek különböző allami és pártszervek részéről tapasztalható huzavonát bizonyos kérdések intézésében. Ez a moz­galom természetesen bizonyos nem kívánatos sallangokkal és túl-

Next

/
Oldalképek
Tartalom