Szegedi Orvostudományi Egyetem - tanácsülések, 1955-1956

1955. szeptember 26., I. rendes ülés

Jegyzőkönyv felvétetett a Szegedi Orvostudományi Egyetem'Tanácsának 1955*évi szeptember hó 26-án /hétfőn/ d.e. 9 órakor a dékáni hivatalban tar­tott I. r e n d e s ülésén. Jelen vahnak; dr.Kukán Ferenc egyetemi tanár, e.i.dékán elnök dr.Gubi Miklós Eü.Min.osztályvezető dr.Rávnay Tamás egyetemi tanár dr.Beliért Albert -H­dr.Batizfalvy János -*•­dr.Janesó Miklós -M­dr.Kanyó Béla -"­dr.Ivánovics György -"­dr. Dávid La J os -,f­dr.Jáki Gyula -"­dr.Krámli András -"­dr.Kőszegi Dénes -M­dr.Karády István -"­dr.Láng Imre -”- c dr.Fazekas I.Gyula -"­dr.Petri Gábor -w­dr.Kovák István —”— dr.Csik Lajos dr.Görgényi Gyula tansz.vez.doc ens dr.Bartók Istvánná adm.vezető Szilárd János PB titkár Totka Bálint Szakszerv.titk. dr.Medgyesi Endre gazd.igazg. dr.Kagy Endréné szem.főelőadó Kiss Csaba Í)ISZ titkár dr.Takáts László mb.előadó dr.Órsváry Lajos o.őrgy.a ka­tonai tanszék képviseletében Kagy Szilveszter tsg., a po­litikai-gazdaságtan tansz.képv. dr.Benkő Sándor docens Hetényi prof .helyett-, dr. Tóth Károly adjunktus Hattyasy prof .helyett-, dr.Ormos Jenő főorvos Korpássy prof .helyett-, dr.Zsótér Tamás adjunktus Czoni- czer prof.helyett. Távolmaradását kimentette: dr.Waltner Károly ? dr.Hetényi Géza, •dr.Hattyasy Dezső, dr.Huszák István, dr.korpássy Béla egyet.tanár. Külföldi utón van dr.Issekutz Béla egyet.tanár. t 4 Jegyzőkönyvet vezeti: Szilágyi Margit főelőadó. Elnöklő Dékán üdvözli a Tanács tagjait és az ülést megnyitja. Bejelenti, hogy a tanácsülések programmja a Jövőben az eddigiektől eltér. Már a mai tanácsülés is - a kiadott programúitól eltérően - a szerint lesz megtartva, hogy a Tanács egy súlyponti kérdést vitat meg, amelyhez hozzákapcsolódik lehetőség szerint valamennyi aktuális egyetemi probléma. így biztosítani lehet azt, hogy a tanácsülésen valóban fontos elvi kérdések kerüljenek tárgyalásra az eddigi, sok­szor adminisztrativ Jellegű kérdések helyett. Fentiek alapján a mai tanácsülésünk a MDP Központi Vezetőségének az egyetemek tanulmányi és politikai helyzetéről szóló határozata ismertetésével és a feladatok meghatározásával foglalkozik s e fő napirendi pont megvitatása után kerül sor néhány fontosabb minisz­teri leirat, hatósági átirat ismertetésére, tanszernél éti tagok

Next

/
Oldalképek
Tartalom