Szegedi Orvostudományi Egyetem - tanácsülések, 1954-1955

1954. október 1., I. rendes ülés

104/1954-55*0.E*sz* Jegyzőkönyv felvétetett a Szegedi Orvostudományi Egyetem Tanácsának 1954*.évi október hó 1-én /péntek/ d.e* 10 órakor a dékáni hivatalban tartandó I# r e n d e s üléséről* Jelen vannak: dr»Kukán Ferenc egyetemi tanár, e*i*dókán elnök dr.Gubi Miklós osztályvezető h., az Egészségügyi Minisztérium képviseletében dr.Rávnay Tamás egyetemi tanár dr.Géllért Albert dr.Jancsó Miklós dr.Kanyó Béla dr.Ivánovics György dr. Waltner Károly dr.Hetényi Géza dr.Jáki Gyula dr.Hattyasy Dezső ' dr.Dávid Lajos dr.KŐszégi Dénes dr.Huszák István dr.Fazekas I.Gyula dr.Czoniczer Gábor dr,Petri Gábor dr.Eovák István dr.Gellért József mb*intézetvezető dr.Görgónyi Gyula a fül-orr-gége- rendelő intézet vezetője dr.Szádeczky László adm.vezető _»»_ _ft— „n,. jii. Szilárd János a PB titkára Totka Bálint ÜB titkár dr.Őrsváry Lajos o.őrgy.,a katonai tanszék képviseletében dr.Medgyesi Endre g.igazgató Bartók Istvánne szem.főelőadó Fülöp János lektorátus-vezető Woronkoff Hilária DISZ képv. dr .Kovács István adjunktus, távol le-.. vő Batizfalvy prof .helyett-, , 1 dr.Ormos Jenő főorvos, távollető Korpássy prof.helyett-, dr.Bentzik Mihály tsg., távollevő Láng prof .helyett-, if j.dr.Hetényi Géza adj.,távollevő Issekutz prof.helyett. Az ülés egyes részein: Fábián Károly főkönyvelőség vezető; Bartucz József BO-vezető. Távolmaradását'kimentette: dr.Batizfalvy János, dr.Korpássy Béla, dr. m Issekutz Béla, dr.Karády István, dr.Láng Imre egyetemi tanár. * Jegyzőkönyvet vezeti: Szilágyi Margit előadó. Y Elnöklő Dékán üdvözli a minisztérium képviseletében jelenlévő dr.Gubi _ Miklós osztályvezető elvtársat, a Tanács megjelent tagjait és az ülést megnyitja. I. I. Miniszteri leiratok. 154/2-1954.O.E.sz. 833/M/18-2/1954.III.BÜ.M.SZ. A második 5 éves tervre vonatkozó tudományos munkatervek összeállitá- sát szeptember hó 10-i határidővel kérte a Minisztérium. I.rendkivüli ülésünk foglalkozott a kérdéssel és a munkaterveket határidőre fel is terjesztettük.

Next

/
Oldalképek
Tartalom