Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Kar - ülések, 1949-1950

1949. szeptember 30., I. rendes ülés

'vényében semmivel nem indokolja, kind­♦ 1 ' • r ezek alapján a kérésnek pártolás nél­küli felterjesztését javasolja. A Kar a javaslat értelmében hatá­roz . 15. /'Szegő Imre oth.kérése szig.haladék és utólagos beiratkozás engedélyezése iránt. Issekutz tanár előadványét ....... * ta nár ismerteti. Folyamodó ana­tómiai szigorlatát kétszeri sikerte­len szigorlat után 1948. júliusában tette le, mig szövettani szigorlata egyszeri ismétléssel 1947.júliusában sikerült. Élettanból 1946.júliusában elbukott s azóta a kétszer kitűzött élettani szigorlaton nem jelent meg. Indokolása, mely szerint 1948., 1949. tanéviekben a Mészáros Lőrinc neve­lő kollégiumban volt nevelőtanár, előadó véleménye szerint nem fogadha­tó el, minthogy az 1946-47.években alkalma lett volna az I.szigorlat be­fejezésére . Javasolja a kérésnek pártolás nélkül történő felterjesztését. 16. / László mókái István oth. kérése félév lezárásának engedélyezése iránt. Előadó Fazekas tanár ismerteti A Kar a javaslatot elfogadja. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom