Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Kar - ülések, 1949-1950

1949. november 25., III. rendes ülés

!•/ Tanársegédek és gyakornokok vá­lasztása. Koroássy tanár a kórbonctani tan- szék mellé a távozott dr.Feuer István*" * helyére Dr.Altorjay István orvos díjas gyakornoki m^gvál:sztását kéri 1949, december 1-től 1950.augusztus 31-ig. A ^ar hozzájárul Jáki tanár távollevő Ditrói pro­fesszor kérését tolmácsolja. Ditrói *t ; ■ -* professzor a szemészeti tanszék mellé Hajnóczy bari a demonstrátor helyére az 1949.XI.1-től 1950.VIII.31-ig terjedő „ időre Török Lva szig.orvos megválasztá- «■ sát kéri ugyancsak demonstrátor! minő­ségben. A Kar hozzájárul W Itner tanár a gyermekklinika mellé dr.MLlotay László megüresedett díjas gya- kornoki állására Méra Piroska*''"’szig.orvos­nak díjas gyakornoki minőségben való meg- választását kéri, tekintettel arra, hogy közvetlenül zárószigorlats előtt áll. A Kar hozzájárul. Hattyasy tanár dr.Törteli Ágoston* belgyógyász-szakorvosnak a stomatologiai klinikához dijtalan,gyakornokká való megválasztását kéri. A Kar hozzájárul. 1,a./ Elméleti intézeti asszisz-’ tensek kinevezési idejének kötelező ki­töltése. Dékán ismerteti azt a nehéz hely­zetet, mely aiz elméleti intézetekben azáltal keletkezik, hogy kinevezett % demonstrátorok, díjas gyakornokok, vagy

Next

/
Oldalképek
Tartalom