Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Kar - ülések, 1949-1950

1949. november 25., III. rendes ülés

5Q4.0.II. sz. Rektori Hivatal 2^2/1949-50.ets z. Szani Zoltán és Bahály János oth.-k fegyelmi ügyében tanácshatározat ,/i té­léi;/, hot lése. Tudomásul szolgál 345.0.1.sz f.!ia V .i-'y . / , T udományos Tanács. 8241/1949.BZ/FI. Magyar* Tudományos Tanács válasz-, irata a Dokumentációs Központhoz orosz fordítások ügyében intézett kari megke­resésre » Tudomásul szolgál. 570.0.R.sz. Orvos égés zsé gü gy i Szalrsze rvezet 9 42/1949. Diákjóléti Bizottságba dr.Feuer Ist­ván1 "távozás óval megüresedett helyre ár.Varró Vince belklinikái gyakornok kiküldése a szakszervezet részéről. Tudomásul szol;;ál. 295.0.K.sz. Gazdasági Igazgatóság 5550/1949*0.I.sz. Uionnan kinevezett e.ü. s.tisztvi­" + • K * selók és altisztek névsorának megküldése. Tudomásul szolgál. * ^ .f III, Elnöki bejelentések. ,■ - . * 1./ Dékán ismerteti Dr.huszák István ny.rk.tanár beadványát, mely sze­rint dr .Szák János'' dijas gyakornok kato­nai szolgálatra kapott behívást. A kato­nai szolgálat 6 hónapi próbaidőre szól «. és őrnagyi ranggal van összekötve. Huszák professzor javasolja, terjessze fel a Kar Dr.Szák Jánost 6 f f m T hónapi fizetésieken szabadságra / számit­va arra, hogy a pórbaidő után esetleg visszatér polgári állásába," tehát hogy szolgálatában megszakítás ne történjék/ s az ő katonai szolgálati idejének tar-

Next

/
Oldalképek
Tartalom