Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Kar - ülések, 1949-1950

1949. szeptember 16., I. rendkívüli ülés

5./ Dr»Feuer István rk.segélyé­nek Ugye* Jáki tanár ismerteti dr.Feuer István'kérését, melyben a tihanyi histamin symposiumon való részvétel folytán felmerült költségeinek meg­térítését kéri a V»K.M#-től. A Kar a kérésfj meleg pártolással terjeszti fel a V.K.M.Úrhoz» •f » h pi * * * « Bejelentések, indítványok» Purjesz tanár bejelenti, hogy meghívást kapott a párisi cardiolo- giai kongresszusra, amelyre szeret­ne kimenni. Tudomásul szolgál, Rávnay tanár bejelenti, hogy az V.éves hallgatók kérik, hogy a bőr- és nemikórtant mint ajánlatos tárgyat az első félévben is hallgat­hassák. A Kar a kérést teljesíthetőnek tart­ja. Jáld, tanár sürgeti a vér rak­tározás és' vér szolgáltatás ügyé­vel foglalkozó bizottság jelentésé­nek mielőbbi megtételét és általá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom