Horthy Miklós Tudományegyetem / Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Kar - ülések, 1944-1945

1945. április 27., II. rendes ülés

a . polgármesterének átiratát a fasiszta szellemű és szovjetellenes sajtótermé­kek megsemmisítése tárgyában. A rektori hivatal távirati megke­resést intézett a V.K.M.úrhoz, hogy az egyetemi és intézeti könyvtárak a ren­delet alá eső sajtótermékeket külön ke£ zelés mellett megtarthassák. Tudomásul szolgál. 259/1944-45.0.E.sz. Rektori Hivatal. 215/1944-45.etsz. Átirat a katonai szol­gálatra bevonulok bejelentési kötele­zettsége tárgyában. Tudomásul szolgál. 248/1944-45.0>K.sz. Rektori'Hivatal. 225/1944-45.etsz. Átirat a beiratkozási * * nyomtatványok egyszerüsitése és előállí­tása tárgyában, Elnök javasolja a régi származási lapokhoz való visszatérést, melyek e- léggé egyszerűek voltak. Szükség esetén litografálva lehet sokszorosítani őket. Tudomásul szolgál III. Elnöki bejelentések. 1./ Elnök mély szomorúsággal jelenti, hogy a februárban visszatért Szent-Györgyi Albert professzor hosszabb szabadságra ment, d„e onnan legnagyobb sajnálatunkra nem tér vissza körünkbe, mert a budapes­ti Tudományegyetemre hívták meg s ő a meghívást elfogadta. Igen nagy veszte-

Next

/
Oldalképek
Tartalom