Horthy Miklós Tudományegyetem / Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Kar - ülések, 1944-1945

1944. 09. 27., 1. rendes kari ülés

80/1944-45. 0 . К 0 в z . j_e _g yzőkönyv felvétetett a m.kir.Horthy Miklós Tudományegyetem Orvostudományi Icarának 1944.évi szeptember hé 27-én /azerde/ d,u. 5 órakor az orvosi kar üléstermében tartott I.r e n de s üléséről. Jelen vannak: Dr.Veress Elemér ny.r,tanár, e.i.Dékán e 1 n 8> k Dr.Rávnay Tsmás ny.r. tanár, e.i.prodékán Dr# Bitről Gábor ny#r# tanár dr#Baló József * H Dr#BatizfaIvy János ny#r# tanár dr#Kanyó Béla M " dr#Kulcsár Ferenc w « dr#Ivánovics György * « dr.Incze Gyula magántanár és dr#Sipos Károly magántanár, mint magántanári képviselő# . 1 dr#Purjesz Béla N И dr.Kraasár Jenő и " dr. Gallért Albert N И dr«Jancső Miklós It Ч И Jegye* Dr#Kanyd Béla e.i. jegyző távollétébcss Dr#Dávid Lajos ny#r#tanár# . . Elnök az ülést megnyitván szere­tettel üdvözli a Kar megjeleni tagjait és a hagyománoys szokás szerint a Kar tagjaival elmondja a Magyar Hiszekegyet# I. Miniszteri leiratok«, 967.0.K.8Z. R6-ft6fi/t944.IV. 1« V.K.M.ez^--------------------------------------------­Az 1944-45.tanévi egyetemi tenáee

Next

/
Oldalképek
Tartalom