A m. kir. Ferenc József Tudományegyetem Orvostudományi Kar - ülések, 1940-1941

1940. 09. 27., 1 rendes kari ülés

170/1940-41. 0 .К. szám. J egyzokönyv, Felvétetett a ra.kir.Ferenc József-Tudományegyetem Orvostudományi Karának 1940.évi szeptember 27-én /pénteken/ d.u.6 órakor az orvoskari ülésteremben tartott T. rendes üléséről. Jelen vannak: Dr.Veress Elemér ny.r.tanár, e.i.Dékán elnök Dr.Ditrói Gábor ny.r.tanár, e.i.Prodékán Dr.Vidakovits Kamill о ny.r.tanár Dr.Szent-Györgyi Albert " " Dr.Rusznyák István " " Dr.Purjesz Béla " " Dr.Miskolczy Dezső M " Dr.Kramár Jenő " »» Dr.Gellért Albert ny.rk.tanár Dr.Lőrincz Ferenc " " Dr.Jancsó Miklós " " Dr.Batizfalvy János " " Dr.Göllner Lajos magántanár mint magántanári képviselő Dr#Melczer Miklós " " Távolmaradásukat kimentették Dr.Dávid Lajos c.rk.tanár es Dr.Annau Ernő magántanár. J egyez: Dr.Baló József ny.r.tanár e.i.jegyző Elnök a Hiszekegy elmondásával nyitja meg az ülést. Ezután ismerte­ti a nyári szünet alatt és szeptem­ber havában érkezett miniszteri

Next

/
Oldalképek
Tartalom