A m. kir. Ferenc József Tudományegyetem Orvostudományi Kar - ülések, 1933-1936

1933-1934 - 1933. 09. 29., 1. rendes kari ülés

1933/34. J eg у zokon у V. Felvétetett a m.kir-. Ferenc z József-Tudományegyetem Orvostudományi Karának 1933•évi szeptember hó 29—en délután 1/2 6 orakor az orvoskari ülésteremben tartott I.rendes üléséről. Jelen vannak: Dr.Veress Elemér ny.r.tanár,e.i.Dékán elnök Dr. Baló J ózsef ny.r.tanár,e.i.Prodékán Dr.Vidakovits Kamill ny.r .tanár Dr.Miskolczy Dezső ny.rk.tanár Dr.Issekutz Béla u tt Dr.Kramár Jenő Dr.Jankovich László tt u Dr.Tomcsik József • Dr^Di^rói Gábor и ti Dr.Dávid Lajos ülésjoggal biró Dr.Berecz János á » и c.rk.tanár Dr.Jeney Endre ti ti Dr.Engel Rudolf magántanár és Dr.Rusznyák István u ti Dr. Mész ár os Gábor i! Dr.Purjesz Béla ti ti mint magántanári képviselők. Távolmaradását bejelentette Dr.Poór Ferenc, tanulmányi szabadsá­gon van Dr.Kiss Ferenc ny.r.tanár. Jegyez: Dr.Szent-Györgyi Albert ny.r.tanár e.i.jegyző. Elnöklő Dékán az uj tanév kezdetén üdvözölve a megjelent kari tagokat, az ülést megnyitja. '* л I.Miniszteri leiratok. 805.0. K.SZ. 17.975/1933.IV.V.K.M.sz Dr.Tróján Emil magántanári képesítésének jóváhagyása. 806.0. K.SZ. 17.975/1935.IV.V.K.M.sz Dr.Tokay László magántanári Tudomásul szolgál

Next

/
Oldalképek
Tartalom