Szegedi Orvostudományi Egytem - tanácsülések, 1973-1974

Az EGYETEMI TANÁCS 1973/74. tanévi ülésein hozott HATÁROZATOK Az ülés Az ülés sorszáma ideje A hozott határozat tárgya Oldal I. 73.X.5. 1./ Az Egyetemi Tanács 1973/74. tanévi munkatervének jóváhagyása. 5. 2./ Rektori Állandó Bizottság elnökei­re és tagjaira von.személyi javasl. 10. 3. / 1974.évi épület- és müszerfel­ujitási terv. 14. 4. / Az Ifjúsági Törvénnyel kapcs. intézkedések. 17. 5. / Az Egyetem munkaprogramjának megvitatása. 22. 6. / Személyi kérdések: a/ Sub Auspiciis Rei Publicae Populáris doktorrá-avatásra tett javaslat. 23. b/ Szent-Györgyi Albert Nobel- -dijas prof.részére tisztelet­beli egy. doktori cim adomá­nyozása. 23. Rk. I. 73.XI.2. 1./ Az uj tudományos diákköri statú­tum előterjesztése és elfogadása 4. 2. / "Apáthy István Emlékérem és Juta­lomdij" odaítélése. 6. 3. / Elnöki bejelentések. II. 73.XII.19. 1./ Az 1974. évi költségvetési terv­javaslat elfogadása. 5. 2. / Az Egyetem szakmai fejlesztési terve. 12. 3. / Személyi kérdések: a. Tanszékvez. meghossazbbitási javaslat. 13. b. Docensi munkaviszony meghosz­szabbitási javaslat. 14. c. Egy.tanári állásokra pályázati klirási javaslat. 15. d. Docensi állásokra pályázat kiirási javaslat. 16. e. Cimzetes egy.tanári és docensi cimek adományozására javaslat. 17. 4. / Kitüntetési javaslatok: a. Kormánykitüntetésre 19. b. Kiváló Orvos kitüntetésre 20.

Next

/
Oldalképek
Tartalom