Szegedi Orvostudományi Egytem - tanácsülések, 1970-1971

Az EGYETEMI TANÁCS 1970/71. tanévi ülésein hozott HATÁROZATOK Az ülés Az ülés A hozott határozat tárgya Oldal sorszama ideje _______________ 1 . 70.IX.2 5. Az Egyetemi Tanács tagjai sorába való felvételre javasolt 2 közéle­ti személy és 2 külső szakemberrel kapcsolatos előterjesztés elfoga­dása. Az Egyetemi Tanács 1970/71. tanévi munkatervének jóváhagyása. ZENTAI ANNA és CZEGLÉDI ETELKA ^ré- szére az 1970. évi Apáthy István 6. Emlékérem és a velejáró megosz­tott 1.000 Pt. jutalomdij odaité- lése. Docensi kinevezéssel kapcsolatos elő­terjesztésekre vonatkozó elvi állás­foglalás. Egyetemi tanári és docensi előzetes személyi javaslatok. 7. ÁOK javaslata a "Promotio sub aus- piciis Rei Puhlicae Populáris” dok- torráavatás iránt. 2. 70.XII.18. Oktató-nevelőmunka értékelése. 8-9. Rektor felhatalmazása a docensi és egye­temi tanári kinevezésekkel kapcsolatos személyi egyeztetésre. 10. Az 1971. évi JANCSÓ MIKLÓS emlékérem ' és jutalomdijra vonatkozó javaslat /Dr.Kerpe 1-Pronius Ödön egyetemi ta­nár/ elfogadása. ’’Kiváló- érdemes orvos”, "kiváló­érdemes gyógyszerész” kitüntetési ja­vaslatok'.' 12-13. ’’Egészségügy kiváló dolgozója” ki­tüntetési javaslat. 13-14. ’’Felsőoktatási tanulmányi érdemérem­re” vonatkozó javaslat eliogfedása. 15-lo. Leltározási szabályzat elfogadása. 23» Élelmezési szabályzat elfogadása. 23»

Next

/
Oldalképek
Tartalom