Szegedi Orvostudományi Egytem - tanácsülések, 1969-1970

Az EGYETEMI TANÁCS 1969/70. tanévi illésein hozott HATÁROZATOK Az ülés Az ülés sorszáma ideje A hozott határozat tárgya Oldal 1. 1969.IX.23. Rektori Állandó Bizottságok meg- vála szt ása. 3. Tanulmányi- és vizsgaszabályzat­tervezet megvitatása, ill .elf ogadás a. 3. 2. 1969.XI.14. rendkiv. Állami Dij /l970.évi/ odaitéléséra vonatkozó javaslat /Dr.Julesz M., D^.Tóth K., Dr.Petri G./ elfogadása. \ 2. 1969.XII.13. Egyetem Működési és Szervezeti Szabályzatának elfogadása. 1. Munka idő cső kke nt és bevezetése idő­pontjának meghatározása. 4. Matematikusi státusz áthelyezése II.Belklinikáról K^zp.Laborba. 5. Területi Bizottságba klinikák kép­viselőinek bevonása. 7. 3. i97O.II.24. Oktató-nevelőmunka értékelése. 1. Területi szakrendeléssel kapcsolatos gyógyszer-vegyszer felhasználás ér­tékelése. ’ 4. Doktori Szabályzat mód ősit ása. 5. Cimzetes egyetemi és docensi cimek adományozására vonatkozó javaslat elf ogadása. 6. "Felsőoktatási Tanulmányi Érdeméremé­re vonatkozó javaslat elfogadása. 7. "Apáthy István Emlékérem"-re és juta- lomdijra vonatkozó javaslat elfog. 9» Néhai D-p.Crellért Albert egyetemi ta­nárról Szegeden utca elnevezésére előterjesztett javaslat elfogadása. 10. Szerződéses munkák vállalásával kap­csolatos rektori utasitás-tervezet jóváhagyása. 11» "Felsőoktatás Kiváló Dolgozója" ki­tüntetésre javaslat. 13. Kormánykitüntetésre javaslat. 13. "Egészségügy Kiváló Dolgozója" ki­tüntetésre javaslat. 13»

Next

/
Oldalképek
Tartalom