Szegedi Orvostudományi Egytem - tanácsülések, 1962-1963

1962. szeptember 21., I. rendes ülés

21/1962-63.0.E.sz Jegyzőkönyv készült a Szegedi Orvostudományi Egyetem Tanácsának 1962.évi szeptember hó 21-én /pénteken/ d.e. 11 órakor a reKtori ta­nácsteremben megtartott I. rendes ülésén. Jelen vannak:- Dr.Rávnay Tamás rektor, elnök Dr.Krámli András egyetemi tanár, orvoskari dékán Dr.Novak István egyetemi tanár, gyógyszerészkari dékán Dr.Tótb Károly rektorhelyettes Dr.Szabón József orvoskari dékánhelyettes Dr.Deák Ferenc gazdasági főigazgató Dr.Szilárd János az egyetemi Párt VB. titkára Dr.Tass Gyula az egyetemi KISZ VB.titkára Totka Bálint az egyetemi Sz.B.titkára Fehér István adjunktus, az Ideológiai Tanszék képviseletében Dr.Kovács József személyzeti főelőadó Jegyzőkönyvet vezeti: Fábián Noémi főelőadó.. Elnöklő Rektor üdvözli a megjelenteket, az I.rendes Tanácsülést megnyitja. I.Az Egyetemi Tanács 1962/63.tanévi munkatervének megvitatása. Tóth rektorhelyettes az Egyetemi Tanács kiegészitésére vonat- kozóan terjeszt elő javaslatot. Már az előző évi munkatervben is felmerült annak szükségessége, hogy az Egyetemi Tanács ál­landó jelleggel meghivott, tanácskozási joggal rendelkező ta­gokkal legyen kiegészítve. Az elmúlt tanévben sor került a Ta­nács esetenkénti kiegészitésére, az egyes napirendi pontok elő­adói, ill. Bizottságai által. Amennyiben a Tanács előterjeszté­sét elvileg elfogadja, az .Egyetemi Tanácsot Dr.Petri Gábor, Dr.Jancsó Miklós és Dr.Julesz Miklós professzorokkal javasolja kiegészíteni. Tanácsülés az Egyetemi Tanács kie­gészítésére vonatkozó javaslatot elfogadja és egyidejűleg állandó jelleggel, tanácskozási joggal ren­delkező tagokként Dr.Petri Gábor, Dr.Jancsó Miklós és Dr.Julesz Miklós egyetemi tanárokat kivánja megbizni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom