Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem rektori tanácsülései, 1942-1943

1942. szeptember 23 I. rendes ülés

116/1942-43.etsz. V Jegyzőkönyv ■V készült a m.kir.Ferenc József Tudományegyetem Tanácsának 1942.évi szep­tember hó 23-án d.u. 5 órakor az egyetemi tanácsteremben megtartott I. r e n d e s üléséről. Jelen vannak: Dr.Kovrig Béla Rector Magnificus elnöklete alatt: Dr.Szentpétery Zsigmond prorektor, Dr.Személyi Kálmán jog- és államtudománykari, Dr.Gyergyay Árpád orvostudománykari, Dr.Mészöly Gedeon bölcsészet-,nyelv- és történettudománykari, Dr.Dávid Lajos matematikai és természettudománykari és Dr.Luckhaub Gyula közgazdaságtudománykari dékánok, Balás P.Elemér jog- és államtudománykari, Dr.vitéz Berde Károly orvostudománykari, és Dr.Gyulai Zoltán matematikai és természettudománykari pro d é káno k. Elmaradásukat kimentették: Dr.Málnási Bartók György bölcsészettudománykari, és Dr.Sövényházy Ferenc közgazdaságtudománykari prodékánok. A jegyzőkönyvet vezette dr.Vinczi Károly egyetemi tanácsos-tanácsjegyző. Az elnöklő Rector Magnificus szívélyesen köszönti az 1942/43.tan­évre megválasztott egyetemi tanács megjelent tagjait. Kijelenti, hogy ebben a tanévben arra kiván törekedni, hogy a múlt tanévi sikert elérje, ugyanaz a szellemi egység és folyamatosság érvényesüljön; érvényesüljön továbbá a "suum cuique" elve mindenki irányában. Örömmel jelenti, hogy a miniszteri biztosi intézmény megszűnése folytán az egyetem autonómiája ismét helyreállott; ez nagyobb szabadságot, de egyúttal nagyobb felelős­séget is jelent, éppen ezért arra fog törekedni, hogy a senatus méltó legyen ehhez a szabadsághoz. Ebben a szellemben és ebben az elgondolásban Isten nevében meg­nyitja az egyetemi tanácsnak 1942.évi szeptember hó 23-án d.u.5 órára az egyetemi tanácskozóteremben összehívott I.rendes ülését.

Next

/
Oldalképek
Tartalom