Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem rektori tanácsülései, 1941-1942

1941. szeptember 24. I. rendes ülés

114/1941-42.etsz. J egyzőkönyv készült a m.kir.Ferenc József Tudományegyetem Tanácsának Kolozsvárt, az Egyetemi Mátyás Király Diákház Korvin-termében 1941.évi szeptember 24-én délutáni 5 órakor megtartott I. r e n d e s üléséről. Jelen vannak: Dr.Szentpétery Zsigmond Rector Magnificus elnöklete alatt: Dr.Balás P.Elemér jog- és államtudománykari, t* Dr.vitéz Berde Károly orvostudománykari, Dr.Málnási Bartók György bölcsészet-,nyelv-és történet­tudománykari , Dr.Kovrig Béla közgazdaságtudománykari dékánok, Dr.Buza László jog- és államtudománykari, Dr.Miskolczy Dezső orvostudománykari, Dr.Várady Imre bölcsészet-*-, nyelv- és törtánet­tudományka'ri, V» Dr.Szőkefalvi' Kagy Gyula matematikai és természet­tudománykari , Dr.Szentkirályi Sámuel közgazdaságtudománykari prodékánok, Igazoltan távol:Dr.Gyulai Zoltán matematikai és természettudományksri dékán. A jegyzőkönyvet vezette: Dr.Vinczi Károly titkár mb.tanácsjegyző. Az elnöklő Rektor meleg kartársi szeretettel üdvözli az Egyetemi Ta­nács megjelent tagjait és kijelenti, hogy leghőbb óhajtása volna, hogy az Egyetemi Tanács ugyanazzal a nyugalom­mal és békés megértéssel töltse be ebben a tanévben is hivatását, mint eddig. A kölcsönös megbecsülés ké­pezze alapját minden megbeszélésnek. Ebben az elgondolásban megnyitja az Egyetemi Tanács I.rendes ülését. Az elnöklő Rector Magnificus ki-

Next

/
Oldalképek
Tartalom