Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történelemtudományi kar ülései, 1937-1938

1937. szeptember 28. I. rendes ülése

nulmányi útisegély tárgyában. Előa­dó: a Dékán. d/ Dr.ZOLNAI Béla beadványa francia e- gyetemeken való magyarvonatkozású e- lőadásainak tartása tárgyában, e/ Dr.FÓGEL József bejelentése az ural- altáji néptörténeti tanszék ügyében; II. továbbá a tárgysorozat 7* pontjának törléséhez: MÁRKUS Artur doktori szi­gorlati ügye. . A Kar a hozzájárulást megadja. 3.sz. Elnök napirend előtt jelenti dr. KISS Albert jogi kari egyetemi nyilvá­nos tanárnak, volt egyetemi rectornak, az Egyetemi Gazdasági Bizottság volt elnökének, az ifjúság atyai barátjának tragikusan bekövetkezett elhúnytát. Elnöklő Dékán jelenti, hogy az E- gyetem Tanácsa testületileg vett részt a Megboldogult kecskeméti temetésén és az elnök a Kar nevében nagyobb koszo­rút helyezett a ravatalra. A Kar néma felállással adóz az el- húnyt emlékének és elhatározza, hogy em­lékét a jegyzőkönyvben megörökíti. 4*sz. Elnök bemutatja a 23.685-, 21.473-, 21.501-, 24.745-, 22.144/1937.IV. szá­mú miniszteri iratokat. Tudomásúl szolgálnak. 5.sz. Elnök bemutatja az 1971-, 1981-, 1996-, 1980-, 2012-, 1203-, 1985-, 2134-, 2157-, 2177-, 2194-, 2279A936- 37., 26-, 5-, 1-, 11-, 15-, 44-, 90/

Next

/
Oldalképek
Tartalom