Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történelemtudományi kar ülései, 1933-1934

1933. szeptember 11. I. rendkívüli ülése

dr. Kartárs uraknak az őket ért gyás tan való legmélyebb együttérzését fe jezi ki. 2.sz. Elnök jelenti, hogy a 17*543/ 1933.IV. V.E.M. rendelet szerint a Karra 50 hallgató vehető fel s hogy a felvételi kérelmek megvizsgálására kiküldött Bizottság jelentésével el­készült . Dr.Horger Antal ny.r.tanár bemu­tatja a maga, valamint Várkonyi Hil­debrand ny.r.tanár által aláirt je­lentést. E szerint beérkezett össze­sen 64 kérelem, ebből illetékesség miatt áttett a dékán a Mathematikai­és Természettudományi Karhoz nyolcat. Az 56 jelentkező közül 5 régi hall­gatónk, tehát ezek létszámon felüliek. Az 51 újonnan felvételt kérő közül 4 <1 rendkívüli hallgatóul való felvételét kéri, ezek közül egynek jó érettségi­je van, háromnak pedig nincsen érett­ségije. Többen hiányosan felszerelt kérvényt adtak be, ezek csak feltéte­lesen vehetők fel, vagyis azzal a fel­tétellel, hogy kérelmük kisebb-nagyobb hiányait pótolják. A Kar felveszi a következőket: I. RENDES HALLGATÓNAK: 1. Bogár László Lajos Rezső, 2. Bokor-Ruhmann József Antal, 3. Csicskár Terézia Erzsébet, 4. Diósszilágyi Éva Anna, 5. Egyessy Lajos, 6. Endrész Mária Magdolna,

Next

/
Oldalképek
Tartalom