Kulich Julianna - Török Róbert: „A jó kalmár a világ jótevője”. Két évszázad a magyar kereskedelem történetéből. Kereskedelemtörténeti állandó kiállítás vezetője (Budapest, 2016)

Tartalom

AJÁNLOTT IRODALOM S. Nagy Anikó: Kereskedővilág. Mundus Kiadó. Budapest, 2007 A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum évkönyvei. Budapest, 1976, 1982 S. Nagy Anikó: Istenek eledele. Történetek a csokoládéról. Pauker Holding Kft. Budapest, 2014 S. Nagy Anikó – H. Szűcs Gitta: A kereskedelem története. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1995. S. Nagy Anikó: A tea kultúrtörténete. Pallas Stúdió. Budapest, 1999 Tolonics Orsolya: Corvin Áruház egyetemi szakdolgozat. Budapest, 2016. Magyar Károly: A Meinl Gyula kávébehozatali társaságnál dolgoztam. MKVM, Kereskedelemi adattár 1.76. Szilágyi István: Régi boltok krónikája. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1984 Török Róbert. Szerk.: Volt egyszer egy Csemege. Egy legendás nagyvállalat története. MKVM – CBA Kereskedelmi Kft. Budapest, 2011. Török Róbert: A Meinl Gyula Kávébehozatali r.t. története. Egyetemi szakdolgozat. Budapest, 2007 Tészabó Júlia – Török Róbert – Demjén Bence: A Babatündérhez. A budapesti játékkereskedelem története. MKVM. Budapest, 2010. Kovács Ferenc - Rédey Judit – Tompos Lilla - Török Róbert: Fardagály és kámvás rokolya. Divat és illem a 19. században. MKVM. Budapest, 2010 Schack Béla: A magyar kereskedő könyve 1-4. kötet. Budapest, 1911 Gelléri Mór: Ipartörténeti vázlatok. Singer és Wolfner. Budapest, 1906 Török Róbert: A „Fekete Kutyához címzett gyógyfűszerbolt, drogéria története. In: Vámos Éva – Vámosné Vigyázó Lili szerk.: Tanulmányok a technikatörténet, a természettudományok és az orvoslás történetéből. Budapest, 2011. Lewin Miksa: Az áruház. Gergely R. Könyvkereskedése. Budapest, 1935 Gábor Béla: Árurendezési és dekorációs kézikönyv. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1959 Szécsi-Hacker József: Kirakat és kiállításrendezés. Athenaeum. Budapest, 1936 Buzás Gizella: Általános áruismeret. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1992, 1996 Bruckner Éva: Én elmentem a vásárba. A hajdani híres pesti vásárok. Aposztróf Kiadó. Budapest, 2012. Orel Géza: Jó fűszeres leszek. Fűszerkereskedők Lapja. Budapest, 1935 Orel Géza: Az ügyes eladó kézikönyve. Kereskedelmi Szakkönyvtár. Budapest, 1941. Gazsó István: A mérés és a mértékegységek története, tanítása. Tankönyvkiadó. Szeged, 1972. Csatkai Endre: Cégérek. Corvina Kiadó. Budapest, 1971. Kapalyag Imre: Magyar kiállítások és vásárok 150 éve. HUNGEXPO, Budapest, 1992. Szomlényi Nándor: Klauzál Gábor az első magyar kereskedelemügyi miniszter. Magyar Kereskedők Könyvtára, Budapest, 1904 Szémán István: Csodatévő Szent Miklós élete és csodái. Szent István társulat. Budapest, 1913. Sághy Tibor szerk.: Kereskedő I?ak Társulata évkönyve fennállásának 75. ünnepi esztendejében. Budapest, 1941. Sikos T. Tamás – Hoffmann Istvánné: A fogyasztás új katedrálisai. MTA Társadalomkutató Központ, 2004 Sikos T. Tamás: A bevásárlóközpontok jelene és jövője. Selye János Egyetem Kutatóintézete, 2007 Varga István: A reklám. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1960 Csapó Katalin – Karner Katalin: Reklámélet Pest-Budán és Budapesten 1845-1945. FSZEK – Geomédia, Budapest, 2003. Forgács Tibor: Kereskedelem a szocialista gazdaságban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1983 Kereskedelmi szakoktatásunk története c. időszaki kiállítás vezetője, kézirat, MKVM, 1974 Vincze Frigyes: A középfokú kereskedelmi szakoktatás hazánkban és a külföldön a 19. század ötvenes éveitől napjainkig, Studium, 1935 FOLYÓIRATOK Az Üzlet Ország-Világ Kirakat Belkereskedelem Hangya Újság Közért híradó BNV katalógusai, címtárai Reklámélet Kereskedelmi szakoktatás TARTALOM Bevezető ............................................. 3 Két évszázad a magyar kereskedelem történetéből .... 3 Cégérek és cégtáblák ................................. 5 Wurm & Heinrich’s Magazin cégtábla ................ 7 Vásárok és piacok ..................................... 9 A hazai kereskedelem fejlődése a 19. században ...... 12 A mérésügy fejlődése és a mérőeszközök ............ 15 Magyar Királyi Kereskedelmi Múzeum ................ 18 A kereskedelem szimbólumai ........................ 20 A kereskedelmi szakoktatás fejődése Magyarországon . . 23 Diáksapka ......................................... 25 Kereskedő Ifjak Társulata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 A cég ................................................ 27 A bolt ............................................... 29 Fűszer és csemege .................................. 31 Petróleumtartály .................................. 32 Pekarek-féle „Chinaboy” kirakati bábu .............. 33 Az ügyes eladó .................................... 34 A kirakat az üzlet szeme .............................. 35 Reklámtörténet ...................................... 37 Hirdetőoszlop ..................................... 38 Dreher Bak sör fényreklámja, rekonstrukció .......... 39 Stollwerck csokoládéautomata ..................... 39 Trafik ................................................ 40 Hadiözvegy ....................................... 41 Drogéria a Fekete Kutyához .......................... 42 Ipari és kereskedelmi kiállítások, vásárok .............. 44 Császári és Királyi Udvari Szállító .................... 45 A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara érme: „Jó kalmár a világ jótevője” ......................... 46 A Budapesti Nemzetközi Vásárok .................... 47 A Winkle Nándor cég ................................ 50 Jubileumi emléktábla .............................. 51 A Stühmer Csokoládégyár és fióküzletei .............. 52 Kínáló üvegek ..................................... 54 Az áruház ............................................ 55 Párisi Nagy Áruház ................................ 57 Magyar Divatcsarnok .............................. 59 Corvin Áruház ..................................... 60 „Hangya” Szövetkezet és a szövetkezeti mozgalom .... 62 Mezőberényi Hangya tábla ......................... 64 Vaskereskedések ..................................... 65 Kitty élesztőadagoló ............................... 66 Papír és írószer ....................................... 67 Egészségügyi papír ................................ 69 Nincs Nap Meinl kávé nélkül ......................... 70 A II. világháborútól az államosításig .................. 72 Államosítás .......................................... 72 A szocialista kereskedelem sajátosságai .............. 74 Hirdetőoszlop ....................................... 76 A KÖZÉRT ............................................ 77 Csemege ............................................ 79 Csemege kosár ...................................... 80 Állami Áruházak ..................................... 81 Skála kópé ........................................ 82 A kereskedelem fejlődésének új útjai ................. 83 Plázák ............................................ 84

Next

/
Oldalképek
Tartalom