Tészabó Júlia - Török Róbert - Demjén Bence: „A Babatündérhez”, a budapesti játékkereskedelem története, 2009. november 20 - 2010. június 7 időszaki kiállítás (Budapest, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, 2010)

A JÁTÉKKERESKEDELEM 1945 UTÁN - Egy „demi-gros" vállalat: A TRIÁL Sport-, Játék- és Hangszer Nagykereskedelmi Vállalat

A FŐBUHA megszűnésekor, 1979-ben a TR1ÁL vette át a budapesti játék- és hangszerüzleteket. Megszüntetésének nem gazdasági, hanem személyi okai voltak. Lényegében ekkor vált a TR1ÁL óriásvállalattá. A TR1ÁL nagy Sport és (átékbolt hirdetése, 1950-es évek vége Advertisement of Sport and Toy shop. End of 1950 s erőfeszítéseket tett, hogy megszerezze a FŐBUHA sport­boltjait is, mondván, a sportboltoknak is a TR1ÁL a legnagyobb beszállítója. Végül döntés született, s a sport­boltokat a Fővárosi Tanács irányítása alá tartozó Szivárvány Áruház Vállalat kapta meg. A TRIÁL-hoz a já­tékboltok, a hangszerüzletek és a külvárosi sport-hang­szer, vegyes üzletágú boltok kerültek. A TRIÁL átvett a FŐBUHA 100 fős központi apparátusából 5 főt, és - a já­ték és hangszer főosztály felügyelete alatt - létrehozta a kiskereskedelmi osztályt. Egy „demi-gros" cég - A TRIÁL Sport-, játék­és Hangszer Nagykereskedelmi Vállalat A Sport -, Hangszer- és Játékáru Nagykereskedelmi Válla­lat 1967-től felveszi a rövidebb TRIÁL nevet. Ezt később az emberek már egyértelműen a sport-, hangszer- és já­téküzletekkel azonosították. Az elnevezéshez új embléma is készült, amelyet rendszeresen hirdettek, így a vevők nagy része már az 1970-es évek elején tudta, mit jelent a TRIÁL. 1979. január 1 -je előtt a vállalatnak összesen három saját boltja volt, s ezek együttesen 62 millió forintos forgalmat bonyolítottak le, ez az akkori for­galomnak mindössze 2,5 százalékát tette ki. A többi bevétel a nagykereskedelmi tevékenységből adódott. A TRIÁL elsősorban „nagykeráru" forgalmazásával foglal­kozott, s az ipari és külkereskedelmi beszerzések terén elsőbbséget élvezett. A FŐBUHA megszűnése után a legtöbb fővárosi játékbolt a TRIÁL kezébe került. A boltok átvételekor a TRIÁL el­árasztotta áruval a kiskereskedelmi egységeket, s lénye­gesen több tőkés importból származó árut juttatott nekik, mint azelőtt. Eltörölte a készletnormákat, és az egész vállalatra érvényes készletbeállítási szintet írt elő. E szerint azokból az árukból, amelyeket a TRIÁL forgal­mazott, a bolt csak a TRIÁL raktáraiból vásárolhatott. A vállalt stratégiája eredményes volt. A kiskereskedelmi forgalom fellendült. Az átvett 23 bolt átlagkészletei két­szeresére növekedtek. Az így kibővült választék és a boltvezetők önállósága révén növekedett az üzletek forgalma is. 1982-re a kiskereskedelmi boltok forgalma a teljes vállalati forgalom 15,2 százalékát adta. 68

Next

/
Oldalképek
Tartalom