S. Nagy Anikó - Babucsné Tóth Orsolya - Szoleczky Emese: Mindenütt hódít. Reklám a nagy háborúban (1914–1918) (Budapest, 2009)

fl HÁBORÚ 0 HIRDETÉSEK TÜKRÉBEN „Az újságok hirdetése nemcsak szükséges forgalomközvetítő, hanem érdekes olvasmány azok számá­ra, akik az élet forgását tudják megállapítani ezekből a nyomtatott tükörképekből. " [PestiNapló, 1918. augusztus 23.] A háborúra az újsághirdetések gyorsan reagáltak. Alighogy kitört a háború, a biztosítási intézetek máris jelentkeztek életbiztosítási ajánlataikkal. A Pá­risi Nagy Áruház egész oldalas hirdetései mellé felsorakoztak a különböző kereskedők, akik egymással versengve, hangzatosan kínálták azokat az áru­cikkeket - hadfelszerelési cikkek, gyógyászati kellékek, meleg alsóruhák, ­amelyekre a katonáknak a fronton szükségük volt, vagy úgy gondolták, hogy szükségük lehet. „Honleányok! Gondoljatok apátokra, férjetekre, fivéretek­re, az Oroszországban küzdő hősökre!" megszólítással. „Szorgalmasan kö­tögető nők láthatók most a fővárosban mindenütt. A nagy és nemes munka, amelyet leányaink és asszonyaink most végeznek, meg is hozza majd gyü­mölcsét, csak az a kérdés, hogy annyi millió és millió ruhadarab idejében elkészülhet-e? Készítsünk hósapkát! Baslikot a katonáknak!"- buzdította a Budapesti Hírlap 1914. szeptember 20-án olvasóit. A széles körben reklá­mozott golyóálló [szívpáncél] acélpáncél pedig minden bizonnyal megvédte a féltett hozzátartozó életét. A háború realitásaként 1914 októberében jelentek meg a Keleti Ignác or­vosi műszer, kötszer-és betegápolási cikkek gyára első „Amputált Ön?" kezdetű művégtag-hirdetései. Ugyanekkor láttak napvilágot a gyászruhák, ruhafestékek reklámjai is. Jó hír volt, hogy olcsóbb lett a hadi pamut; Zwack József és Társa az Unicu­mot kifejezetten katonák részére lapos üvegekbe töltötte; a pöstyéni fürdő a háború alatt is fogadta a vendégeket, és az Erzsébet körúti Gambrinus Ét­teremben minden nap az 1. honvéd gyalogezred zenekara lépett fel. Zseblámpa Flashlight

Next

/
Oldalképek
Tartalom