Borza Tibor (szerk.): A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum évkönyve 1970 (Budapest, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, 1970)

Konrádyné Gálos Magda: A budavári Fortuna fogadó

az ódon kis kávéházban. Megírta Krúdy és lefestette Mednyánszky László. 65 Ez a kis kávéház régi idők hagyományait folytatta, de nem a régi Fortuna kávéház egyenes folytatása volt, mint azt Bevilaqua-Borsody Béla hitte és írta a Pest-Budai kávéházak című művében. A Fortuna fogadó és kávé­ház épületével szomszédos a Fortuna utca 6-os számú házban működő kis kávéház [vagy inkább kávémérés] a budapesti címjegyzékben 1909-től az első világháborúig szerepelt. Tulajdonosa Nyúl Sándorné volt. Erről a kis 1 ávéházról azért kell néhány szót ejtenünk, mert a várban irodalmi köz­pont volt néhány évig. Ide járt, itt írt és róla is írt Szép Ernő, Krúdy Gyula, Kárpáti Aurél, „a régi budavári Fortuna kávéház"-nak hitték és ezért a hagyományért is szerették. A társaságukhoz tartozó Balassa Imre zenetör­ténész is megemlékezett róla, Bevilaqua [és előtte más szerzők is] annyira vitték a régi Fortunával való azonosítás szándékát, hogy még a Fortuna utca 6 kapuja felett ékeskedő, a fából faragott Diana házjegyre vonatko­zóan is találnak magyarázatot. 6 6 A régi Fortuna épületének legújabbkori sorsáról szólva: a második világháború erősen megrongálta. Barátosi Szabó Ferenc tervei szerint állí­tották helyre. 6 7 Részben lakóház és egyik szárnya vendéglátóipari központ lett. A Fortuna nevét pedig a Hess András tér 4-es házban a Fortuna étte­rem viseli. 1966 augusztus óta az egyik épületfél a Vendéglátóipari Mú­zeum otthona. A boltíves termek régi korok hangulatát idézik, falaihoz vendéglátóipari emlékek tapadnak és méltó környezetet biztosítanak a Vendéglátóipari Múzeum kiállításainak. 10 129

Next

/
Oldalképek
Tartalom